Essay: Samen Werken aan Volksgezondheid

De volksgezondheid is van ons allemaal. Het is een groot goed, dat het waard is om beschermd te worden. De roep om een brede blik op gezondheid en welvaart is sterker dan ooit. Er is een nieuw kabinet op basis van een ambitieus coalitieakkoord. Dat biedt hoop en perspectief. Immers, voor het verwezenlijken van een gezonde samenleving zijn het zorgsysteem, de samenleving én het openbaar bestuur gezamenlijk aan zet. Daarbij mag, nee moet, de overheid sturen. De legitimatie daarvoor ligt in artikel 22 van de Grondwet: ‘De overheid treft maatregelen ter bevordering van de volksgezondheid.’ Dit sociale grondrecht wordt onder andere in de Wet Publieke Gezondheid verder uitgewerkt.

Wij – artsen Maatschappij + Gezondheid – schrijven dit essay om alle mensen die de volksgezondheid vanuit hun professionele achtergrond een warm hart toedragen te inspireren. We hopen bij te dragen aan de omslag van lobbyen voor deelbelangen naar een beweging die leidt tot werkelijk integrale zorg voor alle Nederlanders. Wat ons betreft zou er in alle politiek-bestuurlijke keuzes expliciete aandacht voor de volksgezondheid moeten zijn. Daarbij is ook een fundamentelere visie nodig op de houdbaarheid van onze economische groei, de overbevolking van onze planeet en de transitie van oude fossiele energieën naar moderne schone industrieën. En uiteraard betekent de transformatie die wij nastreven, dat we zorgvuldig kijken naar de inrichting van ons zorgstelsel: het beperken van de footprint, het zo duurzaam mogelijk investeren van belastinggeld en het optimaal ondersteunen van onze schaarse zorgverleners. Dat zijn grote opgaven, die alleen in gezamenlijkheid kunnen worden aangegaan.

Het beschermen van de volksgezondheid gaat gepaard met dilemma’s, het kiezen uit kwaden. Het lastige gesprek uit de weg gaan, is echter schadelijk voor de gezondheid van jong en oud. We sluiten aan bij Virchows woorden: ‘Politiek is niets anders dan geneeskunde op grote schaal’. Wij bieden graag onze expertise en netwerken aan om professionals, beleidsmakers en politici bij te staan in het maken van de fundamentele keuzes die nodig zijn om de Nederlandse samenleving veerkrachtiger, meer verbonden en gezonder te maken. Lees verder…