In gesprek met demissionair staatssecretaris Maarten van Ooijen

De toekomst van gezondheid, en de rol van de (profiel)arts Maatschappij + Gezondheid daarin. Samen met René Héman, voorzitter KNMG, zijn we over dat thema in gesprek gegaan met demissionair staatssecretaris Maarten van Ooijen. We kunnen elkaar uitstekend vinden in een gemeenschappelijke missie: meer gezondheid, meer gelijke gezondheid door ingrijpen aan de voorkant met een collectieve aanpak. Samen zitten we op die tandem, zoals de staatssecretaris het noemde.

We spraken over publieke ouderenzorg. De krapte in de zorg voor onze ouderen lossen we niet op met een individuele aanpak; die vraagt om een collectieve benadering. Met een brug tussen Zvw en Wmo domein. Zinvolle taken liggen hier voor (profiel)artsen M+G en bijvoorbeeld GGD’en.

Als (profiel)artsen M+G zetten we ons in voor meer bestaanszekerheid, voor een gezonde leefomgeving, en voor het beheersen van de impact van commerciële determinanten van gezondheid, zoals vapen. De staatssecretaris herkent het belang van alledrie de terreinen, en zet zich er actief voor in.

Concreet gaan we verkennen hoe we de reikwijdte van de stagemogelijkheden van (profiel(artsen M+G kunnen vergroten, binnen en buiten het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Wij (profiel)artsen M+G zijn immers de smeerolie van het stelsel – we spreken de taal van verschillende domeinen. Met ruimere stagemogelijkheden kunnen we die rol versterken.

Samen op de tandem dus. Voor meer gezondheid en meer gelijkheid.