Webinar terugkijken | Scenario- en informatiekaarten koers LOP 2023

In het webinar is uitleg gegeven over de verschillende scenario’s. Scenariokaart koers LOP 2023 laat de vier scenario’s zien die KAMG gebruikt om de koers van het Landelijk Opleidingsplan (LOP) arts M+G vast te stellen. Elk scenario heeft de status van denkhulp en is niet bedoeld als een ‘in beton gegoten blauwdruk’ waarvoor KAMG wel of niet in zijn geheel gaat kiezen. Sommige onderdelen van de scenario’s voldoen niet aan randvoorwaarden of wensen die belanghebbenden eerder al hebben geuit bij het LOP. KAMG kiest ervoor deze wél in de scenario’s op te nemen om de verschillende standpunten en argumenten helder en op een transparante manier op tafel te krijgen.

Voor beschrijving van deze denkhulpen, de scenario’s, zie de onderstaande Informatiekaarten:  

Deze concept-Informatiekaarten beschrijven elk een van de scenario’s die KAMG gebruikt om de koers van het Landelijk Opleidingsplan (LOP) arts M+G vast te stellen. Elk scenario heeft de status van denkhulp en is niet bedoeld als een ‘in beton gegoten blauwdruk’ waarvoor KAMG wel of niet in zijn geheel gaat kiezen. De uiteindelijke koers van het LOP kan dus bestaan uit elementen van de scenario’s A, B, C en D. Het is ook mogelijk dat de inbreng van belanghebbenden aanleiding geeft om nieuwe elementen aan de Informatiekaart toe te voegen.

Het webinar kan je hier terugkijken.