brief VWS

Open brief KNMG – Voorop voor gelijke gezondheid – “Alles op alles om te voorkomen dat mensen ziek worden door armoede”

“Alles op alles om te voorkomen dat mensen ziek worden door armoede”

Iedereen in Nederland verdient een kans op een zo gezond mogelijk leven, ongeacht in welke stad of wijk je wordt geboren, naar welke school je bent gegaan of wat je inkomen is. Dat is een van de kernpunten van de open brief die de KNMG met ruim 70 organisaties aanbiedt aan het kabinet. De ondertekenaars roepen minister Schouten van Armoedebeleid en staatssecretaris Van Ooijen van Volksgezondheid op om:

In te zetten op structurele verbetering van de bestaanszekerheid van mensen en het recht hierop wettelijk te borgen.

  • Beleid te ontwikkelen met ervaringsdeskundigen.
  • Mee te werken aan de structurele verbetering van de gezondheid van de burger en dit te borgen.
  • Toezicht op naleving van deze doelen departement-onafhankelijk in te richten.

Veel artsen hebben nu het gevoel dat ze vooral aan symptoombestrijding doen. Ze schrijven slaappillen voor aan mensen die wakker liggen omdat hun baan op de tocht staat. Een kind met astma veroorzaakt door een schimmelig huis, krijgt een puffer. Het is dweilen met de kraan open, vinden de ondertekenaars. “Bestaanszekerheid is een belangrijke sleutel tot de oplossing”, zegt KNMG-voorzitter René Héman. Een stabiel en voldoende besteedbaar inkomen en de mogelijkheid tot gezond eten, onderwijs en veilig werken en wonen.

Open brief – Voorop voor gelijke gezondheid