Deelnemers vertellen over hun deelname bij LOP-ontwikkeltraject

VERZOENING IN DE PUBLIEKE GEZONDHEID?

Ik had vandaag een Aha-beleving. Een plotseling goed gevoel. 
Het was op de argumentensessie voor de koers van het Landelijk Opleidingsplan arts maatschappij + gezondheid dat de KAMG | Voor artsen Maatschappij + Gezondheid organiseert (LOP). Met betrokkenen uit het brede veld van publieke gezondheid noemden we voors én tegens van vier scenario’s voor het Opleidingsplan van de toekomst. Zo maakten we samen een beeld van hoe je als aios, werkgever, opleider, opleidingsinstituut of samenleving naar de toekomstige opleiding arts-specialist in de sociale geneeskunde kan kijken. We focusten op ‘scenario A’ (volledige keuzevrijheid voor de arts m+g in opleiding, en meerdere ‘uitstroommomenten’) en ‘scenario C’ (met een vaste route en een vaste opleidingsduur voor iedereen).

Deze twee scenario’s zijn totaal verschillend en een beetje ongemakkelijk … zelfs polariserend. Sommigen staan vierkant achter ‘A’, anderen achter ‘C’, of achter ‘B’ of ‘D’. Hoe kun je hier nou sjokola van maken?

Maar opeens ‘zag’ ik het. Juist doordat de scenario’s in het extreme werden getrokken, kwamen verrassend overtuigende argumenten opborrelen. Ik merkte, alle betrokkenen willen op lange termijn voldoende en goed opgeleide, enthousiaste public health artsen, die bij crises handelen. Artsen die kunnen samenwerken, een breed netwerk hebben, wettelijke taken kunnen uitvoeren. Arts-specialisten in de publieke gezondheid die met expertise en plezier klaar staan voor een lange loopbaan waarin de context telkens verandert. Artsen waar relevant werk voor is, nu en later, meebewegend met wat de samenleving nodig heeft.

Door scherpe opmerkingen van mijn collega’s zag ik het opeens: we zullen de scenario’s A en C, en B en D met elkaar moeten ‘verzoenen’. De diametraal verschillende scenario’s bleken allebei belangrijke oplossingen te bevatten. Hiernaar luisteren en betekenis geven in het nieuwe LOP, dat gebeurt op dit moment.

Aha in de Argumenten Fabriek in Amsterdam.

Hein Raat

 

Vandaag mocht ik opnieuw meedenken en meepraten met KAMG | Voor artsen Maatschappij + Gezondheid over het nieuwe Landelijke Opleidingsplan (LOP). Onder begeleiding van De Argumentenfabriek worden we door middel van uitdagende en extreme scenario’s uitgedaagd om alle mogelijke voor- en tegenargumenten op tafel te leggen.

Het vergt enig creatief denkvermogen en een beetje uitzoomen: het gaat nog niet over de inhoud van de opleiding, maar over de vorm. Hoe modulair zou de opleiding kunnen zijn? Wat zijn de voordelen en nadelen van veel keuzemogelijkheden? De perspectieven van Aios, opleiders, opleidingsinstituten, VWS, de maatschappij, werkgevers etc. worden meegenomen. Dat levert interessante gesprekken op. Voor ieder scenario zijn risico’s en voordelen te bedenken.

Samen geven we vorm aan de nieuwe specialistische opleiding tot arts Maatschappij en Gezondheid!

Simone Koole