Nieuw: geaccrediteerde overige deskundigheidsbevordering (ODB) sociale geneeskunde geactualiseerd en geharmoniseerd

Per 1 januari 2025 gelden nieuwe regels voor de geaccrediteerde overige deskundigheidsbevordering in de sociale geneeskunde. KAMG, NVAB en NVVG hebben gezamenlijk het Accreditatiebesluit ODB Sociale Geneeskunde 2025 vastgesteld. Dit is nodig omdat de huidige regels omtrent ODB te ver uiteenlopen, zowel binnen de sociale geneeskunde als met de regels voor de andere geneeskundig specialismen. De nieuwe ODB-regels bieden duidelijkheid voor alle sociaal geneeskundigen en de RGS.

Zie accreditatieregelgeving ODB sociaal geneeskundigen 2025 vastgesteld KAMG NVAB NVVG

Terug naar de basis

KAMG, NVAB en NVVG hebben gezamenlijk besloten de overige deskundigheidsbevordering sociale geneeskunde te updaten en gelijktijdig te harmoniseren. Daarmee brengen we de ODB terug naar de oorspronkelijke uitgangspunten, namelijk: activiteiten die niet onder geaccrediteerde bij- en nascholing vallen, maar wel de specifieke deskundigheid van de sociaal geneeskundig specialist in de uitoefening van het vak vergroten. Het gaat dus om een afgebakende set van activiteiten die in potentie de sociaal geneeskundige een betere sociaal geneeskundige maakt.

Zie accreditatieregelgeving ODB sociaal geneeskundigen 2025 vastgesteld KAMG NVAB NVVG

Waarom harmoniseren?

In de loop van de tijd werd de verscheidenheid aan geaccrediteerde activiteiten binnen de sociale geneeskunde te groot en deze is daarmee niet meer goed uit te leggen, aan bijvoorbeeld de RGS. Steeds meer activiteiten die niet direct bijdragen aan de ontwikkeling van de specifieke deskundigheid en de specifieke beroepsuitoefening als sociaal geneeskundige kwamen in aanmerking voor accreditatie. De aansluiting met wat bij de huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, artsen verstandelijk gehandicapten (cluster 1) en de medisch specialisten (cluster 2) gebruikelijk is, is verloren geraakt. De ODB sociale geneeskunde is daarmee uit het oogpunt van toezicht, controle en het daadwerkelijk correct kunnen toekennen van de accreditatiepunten door de RGS, kwetsbaar geworden. Harmoniseren tussen de verschillende sociale wetenschappelijke verenigingen alsmede met de overige clusters is noodzakelijk.

Nieuwe ODB Sociale Geneeskunde vanaf 2025

De nieuwe ODB SG treedt op 1 januari 2025 in werking. Dat betekent dat:

  • Activiteiten op het gebied van ODB die in de periode tot 1 januari 2025 hebben plaatsvonden volgens de huidige regels en voorschriften in GAIA kunnen worden opgevoerd. Let op: dit opvoeren/invullen in GAIA blijft dus ook na 1 januari 2025 mogelijk tot uiterlijk 1 januari 2030.
  • Activiteiten op het gebied van ODB die na 1 januari 2025 plaatsvinden kunnen alleen volgens het nieuwe accreditatiebesluit worden opgevoerd. Hiervoor zal GAIA worden aangepast /uitgebreid. Tot 1 januari 2030 zullen twee pakketten ODB-regels in GAIA staan: de regels geldend voor én na 1 januari 2025.
  • Vijf jaar na 1 januari 2025, dus op 1 januari 2030, kan niemand meer gebruik maken van de oude ODB-activiteiten voor de herregistratie. Dan zal alleen het nieuwe kader in GAIA te benaderen zijn.
  • Tot aan 1 januari 2025 wordt de huidige ODB-tabel SG niet meer aangepast en/of aangevuld.

Vervolg

In overleg en samenwerking met de RGS zullen wij de komende periode GAIA opnieuw inrichten en testen, zodat de nieuwe ODB-regels eenvoudig digitaal te volgen en toe te passen zijn.

Regelmatig kunt u een herinnering verwachten over de nieuwe ODB-regels en krijgt u informatie over de verdere implementatie.
Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met bureau@kamg.nl.

Veel gestelde vragen

De veelgestelde vragen én antwoorden vind je hier: veel gestelde vragen ODB SG 2025. De veelgestelde vragen wordt regelmatig bijgewerkt op basis van de vragen die we krijgen.