Petra de Jong, aios M+G/jeugdgezondheid: ‘Artsen M+G zijn de artsen van de toekomst’

Als jeugdarts in de Haagse Schilderswijk zag Petra de Jong voor het eerst duidelijke parallellen tussen ziekte en de omgeving waarin kinderen opgroeien. Daarom zet ze zich als aios M+G/jeugdgezondheid graag in voor preventie en het verkleinen van ongelijkheid. ‘Ziekte is slechts een klein onderdeel van het totale medische proces.’

‘Maatschappelijk betrokken ben ik altijd al geweest’, begint Petra. ‘In combinatie met mijn drang om mensen te helpen, was mijn beslissing om huisarts te worden best vanzelfsprekend.’ Ze rondde haar opleiding af, maar kon haar draai in de medische wereld niet direct vinden. ‘Het sprak me niet genoeg aan om elke dag met diagnose en behandeling bezig te zijn.’ Ze vertrok voor een paar jaar naar Australië en volgde tijdelijk een studie kunstgeschiedenis, maar toch begon haar artsenhart uiteindelijk weer te kloppen. ‘Ik vond het jammer om helemaal niets met zo’n fantastische studie te doen.’

Parallel tussen ziekte en omgeving

Toen ze aan het werk kon als jeugdarts in de Haagse Schilderswijk, vond ze wat ze aan het begin van haar carrière zo gemist had. ‘De dynamiek van zo’n multiculturele wijk gaf me enorm veel energie. Ik wist direct dat dit was wat ik wilde doen: opkomen voor kwetsbare groepen en de taalbarrières en cultuurverschillen verkleinen.’

In haar nieuwe werkomgeving werd Petra zich bewust van patronen en ‘onderliggende problemen’ van ziektebeelden. ‘Bij kinderen steeds weer hetzelfde probleem signaleren, maakte mij nieuwsgierig naar de hele groep’, zegt ze. ‘Ik vroeg me af: wat gebeurt hier eigenlijk? Waar komt dit vandaan? Dan zie je al snel parallellen tussen ziekte en de omgeving waarin kinderen opgroeien. Ziekte is slechts een klein onderdeel van het totale (medische) probleem. Het échte probleem zit aan de voorkant: de voedingsbodem, de redenen waarom specifieke klachten ontstaan.’

Verschil maken als Arts M+G

Als aios M+G/jeugdgezondheid in de Publieke Gezondheidszorg Asielzoekers (PGA) kan Petra zich richten op dit ‘grotere plaatje’ en vindt ze de zingeving en maatschappelijke relevantie die ze zoekt. ‘Als arts M+G is geen dag hetzelfde. Je komt op veel verschillende plekken en hebt te maken met een zeer uitdagend krachtenveld. Je bent intermediair tussen de praktijk en beleidsmakers, je praat met allerlei stakeholders en kan in die rol direct invloed uitoefenen op gedrag, gezondheid en beleid. Ik haal er heel veel voldoening uit dat ik op die manier verbeteringen kan realiseren voor grotere groepen.’

Corona-les

‘Corona drukt ons flink met de neus op de feiten, en laat zien dat artsen M+G relevanter zijn dan ooit’, gaat Petra verder. ‘Je ziet dat de crisis de kwetsbare groepen het hardst raakt en dat de gezondheidsverschillen hierdoor groter en groter worden. Het antwoord hierop is preventie. Preventie door ons te richten op een gezondere levensstijl en preventie door het verkleinen van cultuurverschillen en inkomensongelijkheid. Bovendien zie je dat ten aanzien van virussen en virusbestrijding nog een wereld te winnen is. Investeren in kennis en preventief beleid is echt een must. Corona leert ons dat we onze samenleving echt anders moeten inrichten.’

Arts van de toekomst

‘Onlangs las ik de toekomstvisie ‘Arts 2040’ van de Artsenfederatie KNMG, waarin beschreven wordt hoe de samenleving zich ontwikkelt en wat dit voor de zorg en de rol van artsen in de toekomst betekent’, zegt Petra. ‘Toen ik dit las dacht ik direct: ‘Dit gaat over mij, dat is exact wat ik dagelijks doe. Het mooie is dat wij als artsen M+G doen wat van alle artsen in 2040 wordt verwacht. Het is prettig om bevestigd te worden in het idee dat wij als artsen M+G op de juiste weg zijn. Gevoelsmatig is het verschil tussen een reguliere arts en een arts M+G heel groot, maar de kloof is dus kleiner dan we dachten. We bewegen, binnen onze eigen specialismen, naar elkaar toe. En dat is voor iedereen goed nieuws.’