Tijd om het anders te doen!

Het zogenaamd ‘onverwacht’ ontstaan van de problemen in Ter Apel, ontslaat ons niet van de plicht voor het bieden van een waardige en menselijke opvang voor hen die gevlucht zijn. We kunnen en moeten meer aandacht hebben voor kwetsbaren in onze samenleving bij het bepalen van beleid en visie.

Als KAMG ondersteunen wij de brandbrief, een initiatief van Amrish Baidjoe, en hebben wij mee ondertekend. De crisis in de opvang van vluchtelingen moet nu opgelost worden, op een humanitaire en structurele manier. Deze brief is inmiddels aangeboden aan minister Dilan Yesilgoz van Ministerie van Justitie en Veiligheid en aan minister Ernst Kuipers van Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

‘Een beschaafd en welvarend land hoeft geen belangen tegen elkaar uit te spelen, zelfs niet in mindere tijden’ opgesteld. Hierin roepen wij politici en bestuurders op om de huidige opvangcrisis direct aan te pakken en vooruit te denken op toekomstige stromen van vluchtelingen en tegelijkertijd ook oog te houden voor onze eigen kwetsbare burger. Deze brief is inmiddels bijna 1100 keer ondertekend, door veelal artsen, wetenschappers en burgers.

In een welvarend land hebben we het privilege dat we geen keuzes hoeven te maken tussen humaan zorgzaam beleid voor de Nederlandse burger en de vluchtelingen. Laten we beide groepen helpen waar nodig en ze vooral niet tegen elkaar uitspelen, zeker gezien de vele crises die zich stapelen. Nu is het zaak dat bestuurders op de kortst mogelijke termijn veilige en adequate opvang vanuit humanitaire gronden zullen faciliteren, zorgverleners kunnen meedenken en -doen als daar ruimte voor ontstaat. Laten we vooral vooruitdenken en zorgen dat een opvangcrisis zoals deze niet meer zal plaatsvinden in de toekomst. Het is ruim tijd om menselijk te handelen, juist in tijden van crises.

Lees de brief (ondertekenen kan nog!).