3 vragen aan…. Boyd Thijssens – “Meer aandacht voor omgeving, gedrag en sociale factoren”

In de rubriek 3 vragen aan, deze keer Boyd Thijssens, bedrijfsarts en voorzitter NVAB.

Wat is jouw visie op gezondheid in de toekomst en welke beleidsverandering zou jij de overheid aanbevelen?
Ik omarm het uitgangspunt van Positieve gezondheid, maar ik denk dat we daarnaast steeds meer aandacht gaan besteden aan het scheppen van de juiste voorwaarden en omstandigheden voor een gezond leven. Ik zou graag pleiten voor meer aandacht voor omgeving, gedrag en sociale factoren.

Zie jij raakvlakken tussen een reguliere arts en een arts M+G?
Wat alle artsen bindt is dat we graag de gezondheid van mensen willen verbeteren. Of het nu speuren is naar de juiste diagnose of behandeling of het opkomen voor groepen mensen. Als bedrijfsarts zou ik wensen dat niemand meer ziek werd van zijn werk. Een afname van het aantal werkgebonden aandoeningen is een zichtbaar effect van goede preventie in de werkcontext.

Wat is de belangrijkste tip die je geneeskundestudenten mee zou willen geven?
Gun jezelf in je opleidingstijd een uitgebreide onderdompeling in de sociale geneeskunde. Of dit nu met een regulier coschap of keuzecoschap is of door veel te praten. Ook als je niet in de sociale geneeskunde gaat werken is kennis over de inhoud, rol en betekenis van deze vakken voor mens en maatschappij onmisbaar voor jou als dokter.