ondertekening Green Deal Duurzame zorg 3.0

Ondertekening Green Deal Duurzame Zorg 3.0

Vrijdag 4 november 2022 hebben wij de Green Deal Duurzame Zorg 3.0 ondertekend. In deze Green Deal speciale aandacht voor de nieuwe pijler “Bevorderen van gezondheid”. De meest duurzame zorg is tenslotte de zorg die niet geleverd hoeft te worden!  We zien het als een succes en vinden het tegelijkertijd óók logisch dat de artsen Maatschappij + Gezondheid betrokken waren bij het opstellen van de afspraken in de GDDZ 3.0. Want preventie en het bevorderen van gezondheid: daar zijn wij van.

We zijn er nog (lang) niet, maar het is een goede start.