De zelfbewuste arts – Vera Vennemann – KNMG Gedragscode

Als arts zorg je goed voor je eigen veiligheid, gezondheid en welzijn. Je zoekt hulp als dit nodig is.”  DE ZELFBEWUSTE ARTS – Vera Vennemann.

 

Als arts weten we hoe het is om hard te werken, hulp te bieden en de lat te hoog leggen. Als arts Maatschappij + Gezondheid leren we dat hard werken nuttig is en dat dat op veel verschillende plekken binnen de publieke gezondheid kan. Er is veel te doen en ons werk is divers. We leren ook dat het zorgstelsel en het stelsel van sociale zekerheid complexe stelsels zijn met wetten, regels, richtlijnen, afspraken, normen en waarden en veel casuïstiek. Als onderdeel van deze stelsels is het voor ons belangrijk te realiseren dat er bepaalde zaken zijn die wel, misschien of soms niet binnen je eigen invloedsfeer liggen. 

Als arts Maatschappij + Gezondheid zijn we er om de grenzen van onze invloedsfeer te verkennen en wellicht wat op te rekken. Het is belangrijk daarbij jouw eigen grenzen (een van de andere gedragsregels) te bewaken en hulp te zoeken als dat niet lijkt te lukken. Dit alles om zorg te dragen voor je eigen veiligheid, gezondheid en welzijn maar ook die van de maatschappij. 

Lees ook: De Luisterende Arts – Bas Boogmans, de Klimaatbewuste Arts – Laurens Hondema Severijn of de betrouwbare arts – Elise Beket.