De Luisterende arts – Bas Boogmans – KNMG Gedragscode

Als arts respecteer je de autonomie van de patiënt. Je nodigt haar of hem uit tot gezamenlijke besluitvorming, en je stelt de patiënt zo in staat een geïnformeerde beslissing te nemen. DE LUISTERENDE ARTS – Bas Boogmans 

Als arts Maatschappij + Gezondheid/Infectieziektebestrijding heb ik minder vaak dan mijn klinische collega’s een-op-een arts-patiëntcontact. Echter, ook bij mij is de autonomie van de patiënt, in de volle breedte, van groot belang. In dit geval gaat het op het niveau van volksgezondheid. 

Bij gezondheidsinterventies die de gezondheid van groepen inwoners beschermen of verbeteren gaat het om de autonomie van deze groep én de individuele patiënt. Autonomie geeft inwoners niet alleen de mogelijkheid om een eigen keuze te maken zodat ze voor- en nadelen kunnen afwegen maar ook dat ze überhaupt weten dat er een aanbod is waaruit zij kunnen kiezen. Bijvoorbeeld bij een groepsvaccinatie-aanbod is het belangrijk dat iedereen goed geïnformeerd is en vervolgens op basis van informed consent zelf kan beslissen om zich wel of niet te laten vaccineren.  

In mijn beroep gaat het om het respecteren van de autonomie van de individuele patiënt én om het zo goed en laagdrempelig mogelijk aanbieden van de vaccinatie aan de hele groep: hoe weet iedereen binnen deze groep dat dit aanbod er is, wat de voor- en nadelen zijn, waar en wanneer ze het kunnen halen, wat kost het, wat zijn de alternatieven, etc. Dat vraagt een informed consent op groeps- én op individueel niveau. Waarbij ook ruimte moet zijn voor gezamenlijke besluitvorming en communiceren, het aanbieden en bespreken van oplossingen voor wilsonbekwame patiënten. Kortom; autonomie voor zowel de groep als het individu. 

Bekijk hier de KNMG gedragscode.

1 antwoord

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] ook: De Luisterende Arts – Bas Boogmans of de Klimaatbewuste Arts – Laurens Hondema […]

Reacties zijn gesloten.