Vera Vennemann, arts M+G, “Je kunt je niet voorstellen hoe divers ons vak is”

Arts M+G Vera Vennemann vond haar droombaan niet in het ziekenhuis, maar in de “gewone wereld”. Als hoofd Medische Dienst bij verzekeraar a.s.r. doet ze wat ze tijdens haar opleiding geneeskunde al het leukst vond: samenwerken en verbinden. 

Al tijdens haar studie geneeskunde had Vera Vennemann twijfels over de medische hoek waarin ze zat. Ze miste iets in de klinische werk- en studieomgeving. “Ik kon er niet helemaal de vinger op leggen wat het was”, zegt ze. “Ik dacht dat ik me misschien wat meer moest verdiepen en besloot een pre-master Biomedische Wetenschap erbij te doen.” Het hielp niet; het gevoel niet helemaal op haar plek te zijn, bleef knagen. “Toen heb ik al mijn pijlen gericht op urologie. Dat vond ik een interessant klinisch vak.” Ze lacht: “Met de wetenschap van nu snap ik waarom dat me aansprak: het is een breed vak dat toch over een afgebakend gebied gaat.”   

Carrière buiten het ziekenhuis
Toch moest ze na anderhalf jaar concluderen dat ook urologie het niet was voor haar. Daarom zette ze de stap naar buiten het ziekenhuis. “Het klinische werk paste niet bij me”, zegt ze. “Wat ik wel leuk vond en nog steeds vind, is samenwerken. De financiële kant van de zorg vond ik ook interessant: ik wilde weten hoe zorgstelsels in elkaar zitten en waar het geld voor de zorg vandaan komt.” 

De stap uit het ziekenhuis bracht haar op een carrièrepad dat ze als student nooit had verkend, maar dat veel beter bij haar interesses aansluit. Ze begon als medisch adviseur bij het CIZ en ging later aan de slag bij zorgverzekeraar CZ. Daar gaf ze als arts vanuit medisch oogpunt advies, bijvoorbeeld over het wel of niet vergoeden van een claim. “De toegevoegde waarde van mijn werk zat erin dat ik klanten kon uitleggen waaróm de verzekeraar niet uitkeerde, als dat de boodschap was. Het mooiste vond ik het als mensen het dan, ondanks de teleurstelling, toch begrepen.”  

Medisch standpunt vertegenwoordigen
Die verbinding zoeken met “de andere partij” en het medisch standpunt op de juiste manier overbrengen, dat doet Vera nog steeds, maar dan op een ander niveau. Ze is nu namelijk hoofd Medische Dienst van verzekeraar a.s.r. “In deze functie wil ik zowel operationeel aansturen, als ook de tactische en strategische lijnen uitzetten voor de lange termijn. Binnen a.s.r. heb ik de duidelijke rol om de medische wereld met allerlei andere takken van sport te verbinden, zoals de juridische en financiële.” Niet altijd wordt dat medisch advies direct omarmd door die andere interne en externe partijen waarmee ze samenwerkt. Dat vindt ze juist interessant. “Vaak zitten partijen op verschillende golflengtes, zijn er botsende belangen in het spel. Ik vind het mooi om die verschillende golflengtes bij elkaar te brengen, te laten zien dat ik andere standpunten begrijp en te merken dat zij ook anders naar mijn standpunt gaan kijken, doordat ik het herhaal, vergelijkingen maak en rust neem. Door te luisteren naar elkaar, rekening te houden met anderen, kun je tot een gezamenlijk belang en standpunt komen. Dat is weer die verbinding zoeken, de rode draad in mijn carrière.”

De waarde van arts M+G
Haar kennis als arts M+G heeft daarbij veel meerwaarde, merkt ze. “Ik ben me bij alles wat ik doe bewust van het feit dat ik als medicus bepaalde kennis van zaken heb, die anderen in deze omgeving niet hebben of minder hebben. Op het managementniveau waarop ik nu opereer is bijna niemand medisch geschoold. Het is onder andere mijn taak, als arts M+G, om de medische kennis over de bühne te brengen bij externe stakeholders, het management en de directie en de strategie weer terug te koppelen naar de medisch adviseurs. Als arts weet ik hoe het menselijk lichaam in elkaar zit, als arts M+G weet ik hoe het sociale stelsel en het zorgstelsel in elkaar zitten en waar die elkaar raken. Dat maakt dat ik goed kan overbrengen waarom iets vanuit medisch oogpunt belangrijk is, bijvoorbeeld bij het maken van beleid rondom een bepaalde aandoening.  

Vera hoopt dat er meer artsen M+G bijkomen in haar vakgebied. “Zij hebben die brede kennis, leren de stelsels doorgronden en kunnen op tactisch en strategisch niveau meepraten. Ook hebben ze oog voor de verschillende belangen die spelen, maar blijven ze toch vasthouden aan het belang van de medische kant.” 

Sociale geneeskunde verkennen
Vera wil studenten geneeskunde aanmoedigen om haar vak te verkennen. “Het is onbekend en dat maakt het onbemind. Tot je in de wereld van een arts M+G stapt, kun je je niet voorstellen hoe divers ons vak is”, zegt ze. “Er is zoveel te doen en te leren, zoveel te ontdekken binnen de sociale geneeskunde. Je moet er het type voor zijn, dus niet te solistisch willen werken bijvoorbeeld, maar probeer echt te ontdekken wat bij je past.” Daarvoor moet je eerst jezelf ontdekken, gelooft Vera. En niet bang zijn om, net als zij, je gekozen koers te veranderen als je denkt dat je geluk als arts buiten de ziekenhuismuren ligt. In de “gewone” wereld.