Hoe leid je artsen op voor het zorglandschap van de toekomst?

De veranderende samenleving, de recent afgesloten zorgakkoorden en een nieuwe generatie studenten maken duidelijk dat we in de nabije toekomst een andere arts nodig hebben, een ‘Next Level Dokter’.

De geneeskundeopleiding aan de Vrije Universiteit Amsterdam slaat een nieuwe koers in. Geen onderscheid meer tussen intramuraal en extramuraal, veel aandacht voor coschappen buiten het ziekenhuis, met behoud van een inhoudelijk sterke geneeskundeopleiding en een veilige landingsbasis voor de coassistent. Geweldig hoe Christa Boer en haar team deze beweging hebben ingezet, volledig toegewijd zijn aan deze verandering en mét steun vanuit de faculteit.

Onze voorzitter Karine van ‘t Land, MD PhD sprak over de kansen die het Integraal Zorg Akkoord (IZA) biedt voor de basisopleiding geneeskunde. De urgentie van het IZA is duidelijk: “Het moet en kan beter, anders lopen we vast.” Karine legde de focus op de veelbelovende richting die het IZA biedt, namelijk het creëren van bruggen tussen verschillende domeinen. Denk aan de netwerkstructuur voor professionals, de preventie-infrastructuur, regionale samenwerking en de samenwerking met het sociaal domein. Ook wierp zij licht op de Coalitie Leefstijl in de Zorg, die geworteld is in het IZA. Dit zijn inspirerende oplossingsrichtingen voor de zorg van morgen, waar vandaag hard aan wordt gewerkt.