Rapport ‘Planetary Health en Publieke Gezondheid’

Tijdens een hacktaton – een initiatief van de De Jonge arts M+G –  is met input van ongeveer zestig (aanstaande) artsen M+G in één dag heel veel informatie opgehaald. Het werd daarmee naast inspirerend ook een effectieve bijeenkomst.

De organisatie van de hackathon heeft uit de opbrengst – posters, post-its en pitches –  een mooi overzicht gedestilleerd van kansen voor de arts M+G om hun rol te vervullen in de planetary health uitdagingen. Die uitdagingen vormen tenslotte de grootste bedreiging voor de publieke gezondheid in de 21e eeuw. Er liggen zó veel mooie voorbeelden van kansen op zowel micro-, meso- als macroniveau, dat niet alles kon worden opgenomen in één document. De hackathon en het rapport is daarom vooral een begin.

Inmiddels is er met het Concilium gesproken over inbedding van Planetary Health in de opleiding tot arts M+G. En is er op het KAMG-congres een mini-hackathon gehouden. Ook is het rapport aangeboden aan de KAMG expertisegroep ‘Planetary Health’ en de KAMG. In de komende periode wordt er naar gestreefd het rapport ook aan te bieden bij onder meer VWS en GGD GHOR.

Download het rapport.