De Klimaatbewuste arts – Laurens Hondema Severijn – KNMG gedragscode

Als arts ben je je bewust van de relatie tussen gezondheid, klimaat en milieu. Je zet je in voor een duurzame zorgsector en gezonde leefwereld. DE KLIMAATBEWUSTE ARTS – Laurens Hondema Severijn 

“Wereldwijde vervuilingen van ons milieu veroorzaken gevaarlijke situaties zoals klimaatverandering. Sinds het uitkomen van de laatste IPCC-rapporten begin 2022 is het volledig duidelijk: we zitten midden in een klimaatcrisis waarbij we alleen met enorme gezamenlijke inspanning de ernst van kunnen verminderen. 

Daarin heeft de arts een aantal belangrijke rollen. De 14e gedragsregel van de nieuwe KNMG-gedragscode is hier een belangrijke basis voor. 

Als art M+G/medische milieukunde werk ik met gezondheidsrisico’s van onze leefwereld ofwel milieu. Naast luchtverontreiniging en een hoge geluidsbelasting is ook klimaatverandering een belangrijk thema. Bijvoorbeeld de toenemende zomerse hittestress veroorzaakt veel overlast maar helaas ook nog steeds veel vroegtijdig overlijden. 

Naast het in kaart brengen van deze gezondheidsrisico’s en het verzinnen van een aanpak is er nog een belangrijke rol voor de arts. Deze is ook in lijn met de eerste gedragsregel en de eed van Hippocrates: het niet schaden van de patiënt, in mijn geval de samenleving. Onze rol daarbij is voorkomen dat de (publieke) gezondheidszorg het klimaat en onze leefomgeving nog ongezonder maakt. Het bestuur van de GGD wijzen op de desastreuze effecten van niet duurzame bedrijfsvoering zie ik daarbij als een belangrijke taak. Dit heb ik onder andere gedaan op een landelijke bijeenkomst van alle GGD-directeuren afgelopen zomer, helaas nog zonder het gehoopte resultaat. 

De invoer van deze gedragsregel laat goed zien dat iedere arts een verantwoordelijkheid heeft om duurzaamheid in de zorgsector te verweven. De vierde en laatste rol van de arts in het gezond maken van onze leefomgeving ligt daarin in het verlengde: duurzaamheid publiekelijk promoten. Via organisaties als de Groene Zorg Alliantie werk ik met medici uit alle richtingen samen om onze leefwereld gezonder te maken en zelfs te benutten om gezondheid te bevorderen. Want duurzaam leven is gezond leven.“ 

Bekijk hier de KNMG gedragscode.