Lunchbijeenkomst Samen Werken aan Volksgezondheid

Liesbeth Oerlemans gaf samen met KAMG-voorzitter Karine van ‘t Land een workshop over armoede en sociale uitsluiting aan beleids- en communicatiemedewerkers van KNMG. Liesbeth is voedingsexpert, en trad hier op als ervaringsdeskundige. Ze maakte helder duidelijk hoe belangrijk het is om beleid te maken sámen met de mensen om wie het gaat. Ook de juiste communicatie doet ertoe. Liesbeth weet hoe het voelt als mensen met een hoge SES en comfortabele banen de ene na de andere coach naar je toe sturen, terwijl je gewoon je huurtoeslag wil houden. Ze is verbijsterd over de eindeloze formulierenbrij die ze moest invullen. En ze vertelt levendig over de ‘enge laatste zin’ in iedere brief van de gemeente, over de ramp die je zal overkomen als je iets fout doet — en wie maakt er nu nooit een fout?
De workshop onderstreepte de boodschap van het KAMG essay Samen Werken aan Volksgezondheid, dat Karine van ‘t Land overhandigde aan KNMG-voorzitter René Héman. Het essay sluit naadloos aan bij de open brief die de KNMG onlangs namens 70 organisaties overhandigde aan minister Schouten en staatssecretaris Van Ooijen. Gelijke gezondheid, daar staan we voor.
“In het essay doen de artsen M+G een praktische voorzet om de volksgezondheid te bevorderen, hierbij dragen ze bij aan de vaak gestelde ‘HOE DAN’-vraag. Er wordt een aanpak beschreven met collectieve interventies, gericht op het bevorderen van gezondheid en welzijn. Waarbij de toegang tot individuele passende zorg natuurlijk gewaarborgd moet zijn, op momenten dat deze zorg van meerwaarde is voor de kwaliteit van leven. Dit sluit mooi aan bij de collectieve zorg en de populatiegerichte aanpak uit de KNMG-visie ‘Arts 2040’ en zullen we zeker meenemen in de vervolgstappen van het KNMG-beleid.”