Overhandiging RVS rapport ‘Op Onze Gezondheid’, door Jet Bussemaker aan André Rouvoet

Vandaag overhandigt voorzitter Jet Bussemaker van de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving het advies ‘Op onze gezondheid. De noodzaak van een sterkere publieke gezondheidszorg’ aan André Rouvoet, voorzitter van GGD GHOR Nederland, tijdens het Zorgvisie-congres ‘Dag van de Preventie’. In het advies buigt de Raad zich over de vraag welke inrichting van het stelsel voor de publieke gezondheidszorg passend is om huidige en toekomstige uitdagingen het hoofd te kunnen bieden en wat daarvoor nodig is.

De volksgezondheid in Nederland staat onder druk. Dat raakt niet alleen het leven van individuele personen, maar ook de samenleving als geheel. Om het tij te keren dienen volgens de Raad sociale determinanten van gezondheid, zoals wonen, werk, inkomen, onderwijs, leefomgeving, meer dan nu het geval is centraal te staan in de publieke gezondheidszorg. Dit vergt niet-vrijblijvende, jarenlange inspanningen van alle betrokkenen, werkzaam in alle beleidsvelden op zowel landelijk, regionaal als lokaal niveau en forse investeringen in mensen en middelen.

De Raad beveelt daarom aan gezondheidsdoelen wettelijk vast te leggen en een regeringscommissaris voor de volksgezondheid te benoemen. Samen met betrokkenen ontwikkelt deze regeringscommissaris een deltaplan voor de volksgezondheid. Deze en andere aanbevelingen van de Raad zijn gericht op het bieden van een stevig fundament van de publieke gezondheidszorg.

Lees hier het advies ‘Op onze gezondheid’ via https://www.raadrvs.nl/documenten/publicaties/2023/04/18/op-onze-gezondheid

De Raad heeft de Aletta Jacobs School of Public Health Groningen gevraagd om een internationale vergelijking te maken van de publieke gezondheidszorg. Klik hier voor de vergelijking.