In gesprek met Daan Vermeulen – aios M+G en kandidaat Provinciale Staten

Introductie
In gesprek met Daan Vermeulen, vlak voor de Provinciale Staten verkiezingen, want hij heeft zich voor de VVD-kandidaat gesteld én Daan is aios Maatschappij + Gezondheid/infectieziektebestrijding. Voor ons dus een mooie aanleiding om te horen hoe hij deze werelden samenbrengt, wat zijn eerste actiepunt wordt en welke tips hij kan geven aan artsen M+G voor de politieke lobby.

Hoe komt jouw achtergrond als aios M+G naar voren in je politieke werk?
Op dit moment is dat vooral bij de lokale politiek. Bij de Gemeente Houten wordt vaak mijn visie op bepaalde stukken gevraagd. Bijvoorbeeld bij de bouw van een woonwijk in Noordwest Houten. Bij dit vraagstuk komt mijn rol meteen naar voren. De woonwijk ligt namelijk dicht bij de snelweg. Welke invloed heeft dat op de mensen die er gaan wonen. Denk aan o.a. geluid en fijnstof. Daarnaast gaat het echt om het netwerk. Hoe kan je zoveel mogelijk impact maken aan weerszijden; de burger motiveren in plaats van dwingen en tegelijkertijd onderwerpen agenderen op de politieke agenda. Die combinatie maakt dat ik de politiek zo leuk vind.

In de politiek zie je niet veel artsen actief, de VVD zag daar een mooie kans. En Daan geeft aan dat hij andere kanten kan laten zien. Beleid wordt vooral gemaakt door mensen uit andere vakgebieden en met een artsen-achtergrond kun je een inkijk geven wat vaak niet naar voren komt in het beleid maken. Het gaat vaak snel over geld, over hoe kunnen we zo snel mogelijk iets realiseren. Of dat nou om verduurzaming gaat of over zoveel mogelijk ruimte geven aan bedrijven. Dan wordt volksgezondheid en preventie overgeslagen. Daar wordt niet naar gekeken. ‘Ik vind het belangrijk om te laten zien dat dat hand in hand kan gaan: beleid maken én het verbeteren van de gezondheid van de burgers.’

Welke maatregel zou jij morgen al willen doorvoeren?
Dat is een moeilijke vraag. Maar waar we allereerst mee aan de slag moeten ligt op het gebied van de medische milieukunde. In de provincie Utrecht hebben we best weinig ruimte. Er moeten veel huizen gebouwd gaan worden en ook veel duurzame energie opgewekt worden. Op dit moment zijn de normen voor bijvoorbeeld windturbines niet duidelijk. De provincie moet duidelijk maken waar en wanneer kunnen ze wel of niet geplaatst worden, met onderbouwing vanuit de medische milieukunde. Een windmoleninitiatief blijft lang haken omdat het niet duidelijk is. Het is niet duidelijk wanneer het wel mag, hoe dicht mag het woonwijken etc. Dat zou een ding zijn als we dat voor elkaar krijgen om binnen een jaar met behulp van RIVM en artsen M+G/medische milieukunde concreet beleid daarop te maken.

Daarnaast moet er voor wonen ook veel duidelijkere kaders worden gesteld vanuit de provincie. Waar mag je bouwen, waaraan moet het voldoen, wat voor invloed heeft het op de mensen die daar gaan wonen. Gezondheid behoort daarin te zitten. Het gaat ook om de inrichting van een woonwijk, hoeveel natuur en ruimte moet er zijn bijvoorbeeld.

Wat zou je aan iedere profielarts of specialist M+G willen meegeven voor de omgang met politici? Hoe word je als arts M+G een succesvol politiek lobbyist?
Voor artsen is het lastig om politici of beleidsmakers te overtuigen van preventie. En ze raken dan gefrustreerd als er niks met hun advies of rapport wordt gedaan. ‘Ze doen er niks mee’ of ‘Het wordt helemaal niet opgepakt’.

Een politicus denkt kort-cyclisch. Die wil over vier jaar weer aan zijn kiezer kunnen uitleggen wat hij heeft bereikt en waarom hij opnieuw verkozen moet worden. We moeten politici helpen hoe zij de lange termijn kunnen meenemen en dat ze daarnaast concrete dingen hebben die ze iedere vier jaar aan kiezers kunnen laten zien, ‘Kijk wat we voor jullie bereikt hebben’. En dat is op preventie erg lastig. Dat is aan ons de uitdaging, hoe kunnen we het concreet maken.

Een tweede tip: word lid van een politieke partij. Dat roep ik tegen al mijn collega’s en aiossen. Als je affiniteit hebt met een partij, word dan vooral lid. Je hoeft het niet eens te zijn met alles wat ze doen en vinden. Ga meepraten, bij die groepen die jouw interesse hebben en waar jij kennis over hebt. Politieke partijen willen graag ook artsen en verpleegkundigen binnen hun gelederen.

Wat heeft indruk op je gemaakt binnen de politiek?
Ik begin met de negatieve kant, hoe vaak het misgaat en de mens vergeten wordt en de menselijke maat. Het groeit dan te groot, dan wordt vooral gedacht in procedures en worden mensen de dupe van het systeem. Dat maakt veel indruk op mij.

Wat een positieve indruk op mij maakt is hoeveel mensen bereid zijn om deze zware baan te hebben. Er wordt vaak negatief gedaan over politici. Ze doen het eigenlijk altijd verkeerd. Als je bij de Provinciale Staten of de Gemeenteraad ingaat dan doe je dat omdat je een intrinsieke motivatie hebt om een steentje bij te dragen aan de omgeving. Het is hard werken, naast een gezin, fulltimebaan, en je dan ook nog minimaal twintig uur in de week  inzetten om dit te doen.

Tot slot
Belangrijkste advies: ga stemmen!