Onderzoek De Geneeskundestudent: ‘Meer aandacht voor extramurale geneeskunde in curriculum’

Uit onderzoek van De Geneeskundestudent (DG) blijkt dat het onderwijs over artsenberoepen buiten het ziekenhuis (extramurale geneeskunde) in de geneeskundeopleiding ondermaats is. Een opvallend resultaat gezien het feit dat er in de maatschappij een zorgwekkende mismatch is tussen de vraag naar en het aanbod van artsen buiten het ziekenhuis.

‘55.7% gaf aan dat er te weinig onderwijs wordt gegeven over beroepen buiten het ziekenhuis om hier een goed beeld te krijgen.’

‘51.2% gaf aan onvoldoende hebben te kunnen leren over de inhoud van het coschap sociale geneeskunde.’

‘55.9% van de studenten heeft aangegeven meer sociale geneeskunde in het curriculum te willen.’

Belangrijke conclusie in het rapport: ‘Het is duidelijk dat er een dringende behoefte is aan meer aandacht voor extramurale geneeskunde in het medisch curriculum.’ De Geneeskundestudent doet dan ook een oproep alle medische faculteiten en het werkveld: Als medische professionals en studenten staan we samen aan het roer van onze toekomst in de gezondheidszorg. Laten we onze krachten bundelen en samen streven naar een geneeskundecurriculum dat evenwichtiger verdeeld is!

Download het rapport.