LOP-ontwikkelingstraject | Aan de slag met belanghebbenden | 18 juli en 31 augustus

Tijdens de denksessie van 18 juli zijn we met belanghebbenden aan de slag gegaan met het inkleuren van de scenario’s in het assenkruis. Zo beschrijven we samen de belangrijkste kenmerken van elk scenario, om ze hierna te kunnen beargumenteren. Op donderdag 31 augustus zijn we hierop gaan voortbouwen.

In de aanloop naar de sessies van 18 juli en 31 augustus formuleerden we samen met belanghebbenden maatschappelijke doelen waaraan het nieuwe LOP moet bijdragen en brachten we belangrijke keuzes over het LOP in kaart. Op basis hiervan maakten we een assenkruis met vier verschillende scenario’s voor de koers van het LOP.

Het webinar op woensdag 20 september licht De Argumentenfabriek de vier scenario’s voor het LOP toe en gaat hierover met de deelnemers in gesprek met hulp van Mentimeter. Je kan je voor dit webinar hier aanmelden.