Overhandiging essay ‘Samen werken aan Volksgezondheid’ aan prof. dr. Ien van de Goor

“Een interessant en breed ingezet essay. Heel goed dat artsen Maatschappij + Gezondheid zich op deze wijze manifesteren! Ik vind het voorstel om te komen tot een Nationaal Programma Volksgezondheid aansprekend en zinvol. Met elkaar moeten we bouwen aan gezondheid, het is een groeimodel. De gezonde leefomgeving en bestaanszekerheid moeten daarbij centraal staan, zoals ook in het essay wordt opgemerkt. Voor het advies om evidence based te werken zou ik willen aanvullen: kijk daarbij niet te smal naar alleen RCTs. Kijk verder naar bijvoorbeeld actieonderzoek, waarbij onderzoekers en de mensen om wie het gaat cyclisch en stapsgewijs werken aan verandering.” reageerde Ien van de Goor op de overhandiging van ons Essay Samen Werken aan Volksgezondheid.

Karine van ‘t Land bood het essay aan als een van de schrijvers ervan. Frédérique Wielders-Alberts was namens Tranzo mede aanwezig. Jammer dat jij er niet bij kon zijn, Clementine Wijkmans, dank voor dit initiatief.

Prof. dr. Ien van de Goor is met ingang van 1 augustus benoemd op de bijzondere leerstoel ‘Publieke gezondheid en preventie’ aan Tilburg University. In deze leerstoel staat het genereren van wetenschappelijke kennis met en voor de dagelijkse praktijk van de publieke gezondheid centraal. De leerstoel is gevestigd door de drie GGD-en in Noord-Brabant en ondergebracht bij de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Brabant bij Tranzo, Tilburg University.

Ien van de Goor: “Mijn belangrijkste drijfveer is om maatschappelijke impact van wetenschappelijk onderzoek te genereren door het onderzoek in dit programma uit te voeren in co-creatie met de publieke gezondheidspraktijk. Door zo te bouwen aan een duurzame kennisbasis voor publieke gezondheid en preventie, hoop ik op termijn bij te kunnen dragen aan het verkleinen van de gezondheidskloof.'”

Lees meer over de leerstoel ‘Publieke gezondheid en preventie’

Download het Essay: samen-werken-aan-volksgezondheid