Aiossen, basisartsen en profielartsen opgelet! Verleng je BIG-registratie

Graag jullie aandacht voor het behouden van een geldige BIG-registratie om te kunnen blijven werken als arts. Door de Covid-19 pandemie hebben een aantal artsen zonder geldige herregistratie de afgelopen jaren toch kunnen werken als arts. Deze regeling wordt beëindigd.

Ben je AIOS, basisarts of profielarts?
Tot welke datum is je BIG-registratie geldig?
Controleer de einddatum van je BIG-registratie in Mijn BIG-register.

Tot en met 31-12-2022 kun je nog actie ondernemen om je BIG-registratie te verlengen via Mijn BIG-registratie als de einddatum is verlopen en je vanaf 1-1-2023 nog wel wil blijven werken als arts.

  • De geneeskundig specialisten-herregistratie wordt via GAIA en de RGS geregeld en niet rechtstreeks in Mijn BIG-register.
  • Voor iedereen is het van belang om de einddatum te kennen: een werkgever kan periodiek controleren of je aan de BIG-registratie voldoet.

Lees meer op KNMG.nl.