KNMG-Gedragscode benadrukt maatschappelijke rol artsen

Artsenfederatie KNMG publiceert vandaag de vernieuwde KNMG-Gedragscode voor artsen. Deze gedragscode geeft aan waar wij als artsen voor staan, wat wij belangrijk vinden in onze houding en gedrag en wat patiënten, collega’s en de maatschappij van ons kunnen en mogen verwachten. De gedragscode sluit aan op de huidige -vaak hectische- artsenpraktijk, actuele wetgeving, richtlijnen en inzichten. Hiermee biedt deze houvast en steun voor artsen.

Elise Buiting, arts Maatschappij + Gezondheid, voorzitter van de KAMG | Voor artsen Maatschappij + Gezondheid, en betrokken bij de totstand­koming van de code daarover: ‘Zodra je problemen niet louter in de spreek­kamer kunt oplossen, zul je toch van je moeten laten horen, al is het maar binnen je organisatie. Maar dat wil niet zeggen dat alle dokters voort­durend de barricaden op moeten. Dat staat er niet.’

Lees meer over de gedragscode in Medisch Contact.