Start gezamenlijk LOP-ontwikkeltraject 

Voor nieuwe generaties (profiel)artsen M+G
De opleiding voor (profiel)artsen Maatschappij + Gezondheid voorbereiden op de toekomst. Daarvoor heeft KAMG zich de afgelopen jaren, met steun van jou, andere professionals en werkgevers sociale geneeskunde, hard ingezet. En onze inzet loont; onze opleidingen zijn stevig geïnnoveerd en diverse nieuwe onderdelen uit het LOP 2020 hebben een goede plek in de verschillende profielopleidingen gekregen. We konden voor het LOP 2020 onvoldoende brede steun verwerven. Daarom zijn we recent aan de slag gegaan met het ontwikkelen van een nieuw Landelijk Opleidingsplan (LOP). 

Samen ontwikkelen
Met het LOP-ontwikkeltraject maken we bewust een doorstart. Zoals eerder aangekondigd kiezen we nu voor een iets andere route. Bij de ontwikkeling betrekken we direct vanaf de start diverse belanghebbenden (zoals onze leden, financiers, partners en deskundigen). Zo maken we optimaal gebruik van ieders inzichten en expertise. Samen zorgen we voor een nieuw LOP waar iedereen achter kan staan. Uiteraard bouwen we voort op wat goed is. We zetten in op vernieuwing waar het kan en moet, voor een toekomstbestendige opleiding. Een KAMG-kerngroep doorloopt alle ontwikkelstappen. Daarnaast organiseren we een aantal werksessies met andere partijen uit het veld, die met ons meedenken en meedoen. We worden hierin begeleid door adviesbureau De Argumentenfabriek.  

Scenario’s verkennen en inkleuren
In deze eerste fase, die loopt tot en met december 2023, analyseren we belangrijke trends en ontwikkelingen, verkennen we zorgvuldig de scenario’s voor het nieuwe LOP en kleuren we deze in. Met deze open trends- en scenarioverkenning willen we onderzoeken welke consequenties ontwikkelingen als IZA, GALA, VIP en WOZO hebben voor de opleiding van (profiel)artsen M+G en denken we fundamenteel na over hoe we de opleidingen verbinden aan het specialisme M+G. We ontwikkelen verschillende scenario’s en kleuren deze in met oog voor diverse belangen. Eind december kiezen we gezamenlijk, goed onderbouwd, het voorkeursscenario. Dat scenario is de basis voor de uitwerking van het LOP.  

Meer informatie
Meer over het LOP-ontwikkeltraject tref je aan op www.kamg.nl. Heb je vragen of wil je contact met ons opnemen over dit traject? Dan kun je terecht bij projectleider Marieke Pouwels per e-mail: m.pouwels@kamg.nl of mobiel: +31 6 24763185. 

We zien uit naar deze samenwerking voor een hoge kwaliteit van onze opleidingen in een toekomstbestendig werkveld. Uiteraard houden we u op de hoogte van de stappen die we maken via onze speciale webpagina www.kamg.nl en de KAMG nieuwsbrief.