Mooi resultaat lobby werk: toezegging staatssecretaris: artsen buiten het ziekenhuis worden betrokken in de preventieaanpak.

Dinsdagavond 14 mei tijdens het tweeminutendebat heeft Elke Slagt (GroenLinks-PvdA) aan staatssecretaris Van Ooijen (VWS) om een expliciete toezegging gevraagd om ook artsen buiten het ziekenhuis te betrekken in de preventieaanpak. De staatssecretaris heeft dit toegezegd! Supermooi nieuws en een heel nuttig haakje waar we de komende tijd weer verder op kunnen bouwen.

Dit was de precieze vraag van Elke Slagt: ‘Het maakt nog heel veel uit waar je in Nederland woont en werkt en waar je wieg staat. Het is daarom van belang om breed te kijken naar preventie, en daarbij aandacht voor de gezondheidsverschillen te verankeren. In de beantwoording van de schriftelijke vragen geeft de staatssecretaris aan dat hij met belangstelling kennisneemt van de suggestie om maatschappelijke partijen, zoals zorgprofessionals, sociaal werk, onderwijsbonden en sportorganisaties, via een klankbordgroep te betrekken bij het uitwerken van de aanbevelingen van het rapport. Wil de staatssecretaris toezeggen deze maatschappelijke partijen te betrekken bij het uitwerken van de aanbevelingen uit het rapport Preventie op waarde schatten, met extra aandacht voor de betrokkenheid van artsen die bijvoorbeeld werkzaam zijn bij de GGD, Veilig Thuis of in wijkspreekkamers? Die kunnen een cruciale rol spelen.’

De staatssecretaris reageerde kort en bondig: ‘Ten slotte de vraag over het betrekken van maatschappelijke partners bij de aanbevelingen. Daar kan ik volmondig “ja” op zeggen.’