Nieuwe Koers NVAB – meer samenwerken sociale geneeskunde (cluster 3)

Boyd Thijssens, voorzitter Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB), presenteert de nieuwe koers van de vereniging.

Van maximale betekenis zijn én blijven voor zo veel mogelijk werkenden. Dat is de ambitie die bedrijfsartsen uitspreken in de nieuwe koers voor de bedrijfsgeneeskunde die de NVAB gisteren op het jaarlijkse congres BG-dagen presenteert.

Met deze ambitie is een koerswending onvermijdelijk, benadrukken NVAB-voorzitter Boyd Thijssens en vicevoorzitter Madelijn de Kleine. ‘Door de groeiende beroepsbevolking, historisch hoog verzuim en begrijpelijke focus hierop in bedrijfsleven en politiek besteden bedrijfsartsen steeds meer tijd en aandacht aan individuele verzuimbegeleiding,’ legt Thijssens uit. ‘Sociale geneeskunde en preventie op collectief niveau worden naar de achtergrond verdrongen. Zo raken we steeds verder verwijderd van wat volgens de wet en de uitgangspunten van ons vak de bedoeling is.’ Die bedoeling is glashelder, vult De Kleine aan. ‘Voor bedrijfsartsen is niet alleen een adviserende rol bij de verzuimbegeleiding weggelegd. We horen ook een sleutelrol te vervullen bij inspanningen voor gezond en veilig werk en een duurzaam inzetbare beroepsbevolking. Doordat verzuim nu vrijwel alle tijd en aandacht opeist, komt hier te weinig van terecht.’

De nieuwe koers onderscheidt vier kernthema’s: Sociale geneeskunde, Bedrijfsgeneeskundig organisatieadvies, Individuele begeleiding en Preventie. De prioriteit ligt hierbij op het vlak van de sociale geneeskunde en het bedrijfsgeneeskundig organisatieadvies. Thijssens: ‘Met deze focus op het populatie- en groepsniveau borgen we als beroepsgroep dat onze inspanningen zoveel mogelijk werkenden vooruithelpen. Uiteraard blijven bedrijfsartsen ook werkzaamheden voor individuele begeleiding en preventie uitvoeren. Sterker nog: we vinden actief zijn op deze kernthema’s onmisbaar. Wel zullen we werkzaamheden op deze terreinen altijd op zo’n manier moeten organiseren dat we maximale effectiviteit op populatie- en groepsniveau waarborgen.’

Karine van ‘t Land was aanwezig op de BG-dagen en hoorde Boyd spreken over de Koers en vooral over hoe we de samenwerking op kunnen zoeken. Bijvoorbeeld op het thema arbeidsmigranten – dat doen we al met een mooie en interdisciplinaire werkgroep – maar ook door bijvoorbeeld overleg tussen jeugdartsen en bedrijfsartsen, over de gezondheid van de toekomstige werkenden in de regio. Goed perspectief!