Werkgroep Arbeidsmigranten | Sociale geneeskunde

Recent zijn we een Werkgroep Arbeidsmigranten gestart, over de volle breedte van de sociale geneeskunde. Artsen Maatschappij + Gezondheid zijn betrokken voor jeugd, infectieziektenbestrijding en tuberculosebestrijding. Bedrijfsartsen vanwege arbeidsomstandigheden en risico-evaluaties, voor gezond en veilig werk. Verzekeringsartsen omdat zij vaak bedrijfsgeneeskundige zorg horen te verlenen na uitval en ontslag van arbeidsmigranten.

Lees meer over de sociaalgeneeskundige achtergronden en problematiek in dit artikel in Medisch Contact, een gezamenlijk artikel van de voorzitters van KAMG,  Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde (NVVG).

Wil je meer informatie over de werkgroep Arbeidsmigranten? Stuur dan een bericht aan bureau@kamg.nl. Ook collega’s uit Cluster 1 en 2 zijn uiteraard welkom.

Over de achtergrond van de Werkgroep Arbeidsmigranten: deze is voortgekomen uit een samenwerking van de KAMG Expertisegroep Migratie Opvang Zorg en enkele bezorgde bedrijfsartsen. Henk van Schie en Karine van ‘t Land zijn de werkgroep Arbeidsmigranten gestart en fungeren nu als trekkers. Doelstellingen zijn: lobby en invloed; kennis en wetenschap; samenwerking versterken. Mogelijk eerste resultaat een leidraad.