Heidag sociale geneeskunde | hoe kunnen we onze intercollegiale toetsing en accreditatie verder uniformeren?

Aan het begin van de week kwamen we samen voor onze jaarlijkse heidag voor de sociale geneeskunde in de breedte, met vertegenwoordiging van Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde (NVVG), Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB), KAMG, Artsenfederatie KNMG en LOSGIO. Ditmaal met een focus op de vraag: hoe kunnen we onze intercollegiale toetsing en accreditatie verder uniformeren? Als wetenschappelijke verenigingen en koepel staan we voor kwaliteit en deskundigheid. Door meer samen te werken krijgen we meer slagkracht.

Tijdens deze heidag hebben we niet alleen vergaderd, maar zijn we ook twee keer de brug over het kanaal overgestoken – symbool voor onze samenwerking. Aan de ene kant van het kanaal besprak Kevin De Decker, onze uitstekend geïnformeerde KBSG-voorzitter, met ons de huidige stand van zaken. Aan de overkant werden we hartelijk ontvangen door Nanda Hauet en Marleen van Son van de wetenschappelijke vereniging Verenso voor specialisten ouderengeneeskunde. Zij hebben ons geïnformeerd over hun aanpak van deze belangrijke thema’s. Dank voor jullie gastvrijheid en openheid!

Het was inspirerend om te zien hoe we als sociale geneeskunde stappen kunnen zetten richting een nog betere samenwerking. We sloten de dag af met een heerlijk etentje en kijken uit naar de verdere versterking van onze banden.

Dank aan directeuren Ilse Nieuwenhuizen, Gijsbert Van Lomwel en Carla Derijck, ook voor de organisatie! Dank aan onze Cluster 3 vertegenwoordiger in het KNMG-bestuur Sylvia van der Burg en aan voorzitters Nikita van den Berge, Boyd Thijssens, Karine van ‘t Land en Birgit Donker-Cools.