Artikelen door Bureau KAMG

KNMG in gesprek over draaiboek Code Zwart

“Het is voor het moment afwachten of we in Nederland daadwerkelijk in ‘Code Zwart’ terechtkomen, een fase die voor patiënten, maar ook voor zorgverleners heel heftig is”, zegt René Héman, voorzitter van de KNMG. “Ik hoop dat we dit draaiboek nooit nodig hebben, maar we moeten er ons wel op voorbereiden. Lees meer.  

Opvang van daklozen noodzakelijk voor welzijn en beperken verspreiden van coronavirus

Het Leger des Heils en andere organisaties zoals de Straatdokters, Dokters van de Wereld, GGD GHOR, Johannes Wier Stichting, Vereniging Artsen Volksgezondheid (VAV) en KAMG maken zich hard voor het openstellen van leegstaande hotels en andere daarvoor geschikte gebouwen om daklozen voor een langere periode op te vangen. Het Leger des Heils maakt zich grote zorgen […]

Inzetbaar voor coronacrisis? RGS ondersteunt bij (her)registreren aiossen en opleiders

De Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) bereidt maatregelen voor om de voortgang van de gezondheidszorg zo goed mogelijk te ondersteunen. Specialisten, profielartsen, aiossen en opleiders die zich moeten (her)registreren kunnen rekenen op medewerking van de RGS, zodat zij inzetbaar blijven tijdens de coronacrisis. Lees het hele artikel over herregistratie voor aoissen en opleiders op www.knmg.nl.  

Onbekend maakt onbemind; waarom arts maatschappij en gezondheid beter verdient

Geneeskundestudenten zijn niet goed bekend met het specialisme Arts Maatschappij + Gezondheid. Mede daardoor blijft de instroom in de opleiding structureel en significant achter bij de benodigde capaciteit. Volgens de Koepel Artsen Maatschappij + Gezondheid (KAMG) maakt de coronacrisis eens te meer duidelijk hoe belangrijk het specialisme is. Lees hier het artikel in Zorgvisie.

Door versoepeling van de BIGregels kunnen nog meer artsen en verpleegkundigen helpen bij de bestrijding van het coronavirus

Voormalig verpleegkundigen en artsen van wie de registratie in het BIG-register is verlopen na 1 januari 2018, maar die nog voldoende vaardig zijn, mogen vanwege de coronacrisis bij uitzondering weer aan de slag in de zorg, zonder dat zij zich opnieuw in het register inschrijven. Daarnaast wordt de herregistratieverplichting voor alle artikel 3 Wet BIG-beroepsbeoefenaren […]