Artikelen door

Inge Jepkes, vertrouwensarts (i.o): ‘Ik wil dit vak een boost geven’

Inge Jepkes (38) werkt bij Veilig Thuis, onderdeel van GGD Noord-Holland Noord. In de eerste helft van 2020 kwamen daar 2175 meldingen van huiselijk geweld binnen. Ongeveer 12 per dag. Landelijk gezien werden er ruim 64000 meldingen gedaan: 350 per dag (CBS). Een hoog aantal, zeker als je bedenkt dat er maar zo’n 70 vertrouwensartsen […]

Coulanceregeling 40 punten deskundigheidsbevordering geldt voor elke herregistratie in 2020 vanaf 1 maart

De Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) maakte bekend dat de coulanceregeling van 40 punten deskundigheidsbevordering ook geldt voor geneeskundig specialisten en profielartsen die hun registratie vanaf 1 maart 2020 vernieuwden. Bij een deel van die groep is de coulanceregeling ten onrechte niet toegepast. De geneeskundig specialisten en profielartsen waarvoor dit geldt, ontvingen een mail van de […]

Dubbelregistratie in de sociale geneeskunde

Vanaf 1 januari 2020 moeten alle geneeskundig specialisten voldoen aan de eisen voor herregistratie zoals geformuleerd in het Kaderbesluit CGS. Naast de bestaande herregistratie-eisen zijn dat: In voldoende mate hebben deelgenomen aan regelmatige evaluatie van individueel functioneren. Aan externe kwaliteitsevaluatie hebben deelgenomen. De NVAB biedt hiervoor al sinds 2008 het visitatiemodel, waarmee bedrijfsartsen kunnen voldoen […]

KOERS | visie op medisch vervolgopleiding sociale geneeskunde

KOERS beschrijft de visie van NVAB, NVVG en KAMG op de medische vervolgopleidingen in sociale geneeskunde. Het vernieuwde document vervangt het gelijknamige document uit 2015. Document KOERS 2020 Hoe hou ik KOERS? Het beschrijft de kwaliteitscyclus waarmee de kwaliteit van de opleidingen wordt geborgd. Alle betrokkenen of actoren bij de opleiding tot sociaal geneeskundige in een […]

Vertrouwensartsen krijgen nieuwe opleiding

In september 2021 start een nieuwe tweejarige opleiding voor vertrouwensartsen. Basisartsen en beginnend vertrouwensartsen kunnen vanaf dan de benodigde sociaal-medische expertise op het gebied van kindermishandeling en huiselijk geweld opdoen door een volledig gesubsidieerde opleiding te volgen bij de NSPOH. De VVAK nam het initiatief tot deze nieuwe opleiding. Jolande Schoonenberg, voorzitter VVAK: “we zijn […]