Artikelen door Bureau KAMG

De sjoemelsigaret – update

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en het ministerie van VWS weigeren categorisch om sigaretten met hogere uitstootwaarden dan wettelijk toegestaan van de markt te halen. Op 11 november stapte de Stichting Rookpreventie Jeugd samen met de gemeente Amsterdam en nog dertien andere partijen – waaronder het KAMG – naar de bestuursrechter in Rotterdam.

“Laten we de duurste ziekte aanpakken – dementie”

Preventie kan de door vergrijzing onvermijdelijke groei van het aantal mensen met dementie ombuigen. Onomstreden studies tonen aan dat de laatste 30 jaar het aantal nieuwe personen met dementie met 20-40% is gedaald in welvarende landen. Een geneesmiddelstudie tegen Alzheimer met dit effect haalt het Journaal, Jinek en DWDD. Waarom worden effecten door preventie niet beter benut?

Brede steun nieuw opleidingsplan artsen Maatschappij en Gezondheid

GGD’en en Sanquin kiezen voor dit nieuwe opleidingsplan omdat de arts M&G van de toekomst breed opgeleid moet zijn om breed inzetbaar te zijn. Zij willen nog aantrekkelijker zijn als werkgever, met een goed loopbaanperspectief. Ook de KNMG spreekt haar steun uit voor dit opleidingsplan. Op het moment dat de opleiding breder en daarmee de kans op […]

Word ambassadeur voor public health

Meelopen in het specialisme arts Maatschappij & Gezondheid Wij zoeken Ambassadeurs voor de public health, die (aankomend) artsen willen laten kennismaken met het vakgebied en het specialisme arts Maatschappij & Gezondheid door in de praktijk een dag(deel) mee te lopen In het kader van het “Programma Versterking Publieke Gezondheid en de rol van de arts Maatschappij […]

Nu voor iedereen beschikbaar: Zó werkt de zorg-app

Wat zijn de kerntaken van publieke gezondheidszorg? In welke 25 GGD-regio’s is Nederland ingedeeld? En hoe lopen de geldstromen voor het Rijksvaccinactieprogramma? De antwoorden op deze vragen kan iedereen vanaf 1 oktober 2019 vinden in de Zó werkt de zorg-app. Dit kwam mede tot stand namens KAMG, GGD GHOR Nederland, RIVM, SBOH, KAMG en het ministerie van VWS.

Rijksbegroting 2020: onze reactie

Serieuze investeringen in preventie en voorzorg ontbreken ook weer in de Miljoenennota van 2020’, stelt de Koepel Artsen Maatschappij en Gezondheid (KAMG). De enige oplossing om de toenemende vraag aan zorg een halt toe te roepen is, door te investeren in preventie. Ondanks vele mooie woorden komt dit maar slecht van de grond.

Reactie van de KAMG op de VWS begroting 2020

Er zijn veel zaken die grote schade aan de volksgezondheid aanrichten. Gebrek aan beweging en slechte voeding, met vetzucht en allerlei welvaartsziekten als gevolg. Tabak. De grafietregen uit de Hoogovens. De Q-koorts. Dalende vaccinatiegraad met toename van ernstige ziekten zoals mazelen bij kleine kinderen. Brand in de chemische fabriek in Moerdijk. Vliegverkeer, autoverkeer, de land- […]

NVAB zoekt projectleider “stoppen met roken”

De NVAB is medeondertekenaar van het Nationaal Preventieakkoord, deeltafel Roken. Het Ministerie van VWS heeft aan de NVAB subsidie toegekend voor de uitvoering van een project, dat er op gericht is dat bedrijfsartsen in hun spreekuurcontacten en andere activiteiten “Stoppen met Roken” structureel meenemen als aandachtspunt. De NVAB is nu op zoek naar een bedrijfsarts […]