Artikelen door

NZa-Special: ‘Communicatie met patiënten in coronatijd’

Heb je de informatiekaart ‘Samen starten we de gewone zorg op: hoe informeer ik mijn patiënten?’ al gezien? De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de kaart onlangs gepubliceerd in het kader van het opstarten van de reguliere zorg na de coronapiek dit voorjaar. Ook is de NZa-Special: ‘Communicatie met patiënten in coronatijd’ uitgebracht. Hierin presenteert de […]

Expertise KAMG beschikbaar voor dilemma’s rondom COVID-19

De Koepel van Artsen Maatschappij + Gezondheid (KAMG) is bezorgd over de polariserende maatschappelijke discussie en de wijze waarop spoedwetgeving ‘omwille van de volksgezondheid’ tot stand komt. KAMG juicht het instellen van experttafels toe. Zo kunnen verstandige afwegingen worden gemaakt, waar Nederland meer aan heeft dan spoedwetgeving. De KAMG verenigt in haar achterban meerdere expertisen […]

LOP arts M+G 2020

Het Landelijk opleidingsplan (LOP) arts M+G voorlopig vastgesteld door CGS Op 8 april is het LOP arts M+G 2020 voorlopig vastgesteld door het College Geneeskundig Specialisten. Definitieve vaststelling vindt plaats na veldraadpleging bij andere beroepsgroepen, werkgevers en andere belanghebbenden. Belangrijk punt van aandacht op dit moment is de financiering van het LOP. Brede steun in […]

Blogs en artikelen van en over arts M+G (2020)

Hieronder vind je een greep uit de blogs en artikelen van en over de arts M+G. De waarde van gezondheid en de kans van digitaal door Karine van ’t Land | Hoeveel is gezondheid ons ècht waard? De coronacrisis laat het duidelijk zien: heel veel. We sluiten scholen en horecagelegenheden. We werken massaal thuis. We […]

Arbeidsmarktcampagne arts M+G van start

De afgelopen maanden hebben SOGEON en KAMG samen met een groot aantal artsen Maatschappij + Gezondheid hard gewerkt aan een bijzondere wervingscampagne. Het doel van deze campagne is het vak van de arts M+G beter op de kaart zetten én meer kandidaten werven voor de opleiding tot arts M+G. De campagne is live Deze week […]

Artsen aan het roer: medisch leiderschap tijdens een crisis

Dokters die het kabinet adviseren, die de rol van crisismanager op zich nemen en die een hoofdrol spelen in de media: artsen hadden de afgelopen maanden een sleutelpositie in de aanpak van de COVID-19 crisis. Hoe is het om als arts zo’n prominente rol te hebben? “Medisch leiderschap is door deze crisis in één klap […]

Public health in coronatijden

Reacties naar de KAMG zijn zeer welkom (bureau@kamg.nl) Hoogstwaarschijnlijk circuleert het Sars-CoV-2 virus voorlopig in Nederland. De impact is groot. We zien dit terug in spreekkamers, de instellingen waar we werken, in onze omgeving en in de media. De genomen maatregelen zijn ongekend en velen snakken naar versoepeling. Tegelijkertijd heerst er angst. Het zijn onzekere […]

In Memoriam

In Memoriam: Cisca Koning-van den Berg van Saparoea Op 10 juni 2020 is Cisca Koning-van den Berg van Saparoea overleden. Cisca was arts Maatschappij + Gezondheid en speelde een belangrijke rol in de positionering van sociaal geneeskundigen. Ze was van 2011 tot 2015 voorzitter van de Koepel Artsen Maatschappij + Gezondheid (KAMG), waar ze zich […]

Publicatie Draaiboek keuzes ic-opname bij schaarste

Vandaag publiceren de Federatie Medisch Specialisten en de Artsenfederatie KNMG het Draaiboek ‘Triage op basis van niet-medische overwegingen voor IC-opname ten tijde van Fase 3 stap C in de COVID-19 pandemie’. Komende tijd wordt de achterban van de artsenkoepels geconsulteerd over het document. Het draaiboek beschrijft hoe artsen moeten beslissen over wie er wel en […]