Artikelen door Bureau KAMG

Jaarverslag 2015

Het KAMG jaarverslag 2015 kun je nu downloaden. Hierin lees je over de vier pijlers waarop KAMG haar activiteiten baseert en de onderwerpen die in 2015 de revue passeerden, zoals het KNMG standpunt Tabaksontmoediging en ontwikkelingen op het gebied van registratie, kwaliteit en opleiding. Samenwerken De voorzitters en directeuren van NVAB (Nederlandse Vereniging Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde), NVVG […]

KAMG Nieuws mei/juni

Woensdag 1 juni 2016 verscheen de KAMG nieuwsbrief. Hierin ontvang je elk kwartaal relevante en actuele vakinformatie, nieuws en informatie over de activiteiten van KAMG, handig gebundeld in je mailbox. Deze keer lees je over: • Themamiddag Vakmanschap     • Uit de vereniging: Infectieziektenbestrijding • Jaarverslag KAMG 2015 • Lustrumboekje NVAG • Vervolg opleidingskwaliteit • KAMG-congres 2016 • Training beter in beeld • Status KAMG website • In memoriam […]

Kwaliteitsvisitaties en professionalisering ICT-groepen

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Het onderdeel ‘Kwaliteitsvisitaties’ van het Besluit Herregistratie Specialisten treedt per 1 januari 2020 in werking. Over de visie en insteek die de KAMG hiervoor koos, lees je alles in de kadernotitie “Kwaliteitsvisitatie van KAMG ICT* groepen ten behoeve van herregistratie van artsen in het specialisme arts Maatschappij en Gezondheid”. Download de kadernotitie De KAMG […]

Geaccrediteerde deskundigheids-bevordering

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Nadat het Besluit Herregistratie Specialisten in werking trad, informeerde de RGS ons, de NVAB en de NVVG over een onvoorziene ‘complicatie’ voor de herregistratie van sociaal geneeskundigen. Het besluit spreekt namelijk over 200 uur geaccrediteerde deskundigheidsbevordering. Sociaal geneeskundigen kennen wel een goedgekeurde, maar niet een formeel geaccrediteerde ODB-tabel. ODB staat voor Overige DeskundigheidsBevordering. Daarom […]

Training ‘Beter in beeld’ voor jeugdartsen

“Nog lang niet alle gemeenten hebben een goed beeld bij wat jeugdartsen doen. Laat zien dat je er bent.” Jeugdartsen Lineke Dogger en Mascha Kamphuis (vz. AJN) leerden dit tijdens de LAD-training ‘Beter in Beeld’. Op woensdag 22 juni is deze training speciaal voor jeugdartsen. In het artikel ‘Zorg dat je in beeld bent’ dat […]

Themamiddag vakmanschap

Verslag Themamiddag De arts M&G: vakmanschap en beter in beeld Op 25 november is het jaarlijkse KAMG congres waarin we gezamenlijk een antwoord formuleren op de vragen over vakmanschap: wat betekent dit voor jou? Hoe geef je er invulling aan? Wat is nodig aan meesterschap en leiderschap om de volksgezondheid en gelijke kansen op gezondheid […]

Lustrum NVAG

De NVAG, een van de elf verenigingen van de KAMG, is de vereniging voor artsen die werken in Beleid, Management of sociaal-geneeskundig Onderzoek (BMO). De vereniging bestond in 2015 35 jaar. Ter ere daarvan is er eind 2015 een lustrumboekje gemaakt. Dit bevat een blik op het verleden, het heden en de toekomst van de […]

In memoriam Marie-Louise Essink-Bot

Op dinsdag 10 mei bereikte ons het droevige bericht dat prof. dr. Marie-Louise Essink-Bot maandag 9 mei jl. tijdens haar vakantie in Frankrijk is verongelukt. In de eerste plaats wensen wij allen die haar nu moeten missen veel sterkte met dit verlies. Door haar grote professionaliteit en gedrevenheid was Marie-Louise zeer actief als hoogleraar sociale […]

KAMG congres 25 november 2016 ‘VAKMANSCHAP’

Op 25 november 2016 is het jaarlijkse KAMG congres met als thema ‘Vakmanschap’. Oftewel: de vaardigheid om hoogkwalitatief werk te leveren. Wat betekent dit voor jou? Welke vakinhoudelijke uitdagingen komt u tegen en wat betekenen die voor jouw vakmanschap? Wat is nodig aan meesterschap en leiderschap om de volksgezondheid en gelijke kansen op gezondheid te blijven dienen? […]

KNMG: op naar een rookvrije samenleving

[vc_row][vc_column][vc_column_text]KNMG publiceerde gisteren het ambitieuze standpunt Tabaksontmoediging. De kernpunten: Verhoog de accijns op tabak. Verminder het aantal verkooppunten van tabak. Voer merkloze pakjes en een display ban in. En laat kinderen opgroeien in een rookvrije omgeving. Het uiteindelijke doel is een rookvrije samenleving. Lees hieronder het bericht van de KNMG of download het standpunt. Artsen hebben […]