Samen voor publieke gezondheid

Wat doet KAMG?

KAMG maakt zich sterk voor artsen Maatschappij + Gezondheid. Professionals die met een 360° blik kijken naar de gezondheid van groepen in ons land. Preventie is ons uitgangspunt. Wij signaleren belangrijke risico’s en uitdagingen in relatie tot gezondheid en volksgezondheid die vaak een gezamenlijke, bredere maatschappelijke benadering en aanpak vragen.

Ontdek meer over ons

Wat doet
KAMG?

Arts M+G, iets voor jou?

Als arts Maatschappij + Gezondheid zorg je niet voor één, maar voor iedereen. Je maakt je sterk voor de publieke gezondheid en staat middenin de maatschappij. Heb jij het in je?

Word ambassadeur!

Wij zoeken ambassadeurs voor de publieke gezondheid, die (aankomend) artsen willen laten kennismaken met het vakgebied en het specialisme arts Maatschappij + Gezondheid door in de praktijk een dag(deel) mee te lopen.

Meld je aan

Nieuws

Emeritus-hoogleraar Public Health Koos van der Velden geridderd

KAMG feliciteert Koos van der Velden, emeritus-hoogleraar Public Health aan het RadboudUMC. Vandaag werd hij benoemd tot ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw. De onderscheiding Orde van de Nederlandse Leeuw wordt verleend voor verdiensten op het gebied van wetenschap en kunsten. Koos van der Velden is arts MPH en heeft zich in zijn indrukwekkende loopbaan tientallen jaren onvermoeibaar ingezet voor de sociale geneeskunde en de volksgezondheid.

Op dit moment is hij de bevlogen voorzitter van de Taskforce Federatie Sociale Geneeskunde. De Taskforce onderzoekt de mogelijkheden om een Federatie op te richten waarin artsen arbeid en gezondheid én de artsen maatschappij + gezondheid één stem krijgen om zo het belang van de sociaal geneeskunde voor Nederland nadrukkelijk te onderstrepen. Dit voorzitterschap is tekenend voor de carrière van Koos van der Velden. Altijd zoekt hij naar de verbinding, zowel binnen als buiten de sociale geneeskunde, én altijd met het grotere algemene belang van de volksgezondheid in het vizier.

KAMG is blij en trots een kersverse ridder in haar geledingen te hebben.

Oproep Longfonds en artsen: “Geef onze kinderen gezonde lucht”

Geef onze kinderen gezonde lucht. Want de gevolgen van luchtvervuiling voor hun gezondheid zijn niet te overzien. Die dringende oproep doet een coalitie van onder andere Longfonds, Long Alliantie Nederland en tientallen (kinder)longartsen, verpleegkundigen, huisartsen, milieuartsen, sociaal geneeskundigen en vooraanstaande wetenschappers vandaag aan het nieuwe kabinet. “Zelfs al in de baarmoeder lopen kinderen gezondheidsschade op door luchtvervuiling. Vieze lucht maakt ziek, jaarlijks overlijden minimaal 12.000 mensen vroegtijdig door fijnstof of stikstofdioxide”, zegt directeur Michael Rutgers van Longfonds. “Nu hebben we de kans om daar iets aan te doen. Laat onze kinderen vrij ademen. Daar hebben ze recht op.”

Gezondheidsschade kinderlongen

De impact van luchtvervuiling op kinderen is enorm. Kinderen die opgroeien in vervuilde lucht ontwikkelen vaker astma. Bij 1 op de 5 Nederlandse kinderen is het ontstaan van die ziekte gerelateerd aan stikstofdioxide.[1] Recent onderzoek toont aan dat de longen van kinderen die meer vervuilde lucht inademen, minder goed groeien. Zij hebben op hun zestiende een lagere longfunctie dan kinderen die opgroeien in relatief schonere lucht.[2]

Ella stierf door luchtvervuiling

Het Londense meisje Ella (9) werd onlangs wereldnieuws toen de rechtbank oordeelde dat haar dood het rechtstreekse gevolg was van luchtvervuiling. Zo gaf dit astmapatiëntje postuum een gezicht aan het probleem van vieze lucht. “Het lijkt misschien een ver van mijn bed show”, zegt Michael Rutgers. “Maar ook in Nederland leidt luchtvervuiling bij zo’n 750.000 mensen met een longziekte tot gezondheidsklachten. Tienduizenden van hen overwegen om die reden wel eens te verhuizen. Velen hebben daartoe niet de financiële mogelijkheden. Dat zijn vaak schrijnende situaties.”

Noëlle (6) zit gevangen in vieze lucht

Noëlle wordt ziek van de lucht die ze dagelijks inademt. Ze woont in het Rotterdamse Rozenburg, omgeven door snelwegen en industrie. Alleen al het afgelopen jaar moest ze twee keer op de IC worden opgenomen. Haar moeder Naisheline is radeloos en wil graag verhuizen. “Sinds we hier wonen ligt Noëlle iedere maand in het ziekenhuis. Als mijn dochter niet zo ziek zou zijn geweest, dan zou ik zeggen: ‘Dit bestaat niet. Hoe kan luchtvervuiling zoveel effect hebben op die kinderlongen?’ Maar het bestaat wel!”

Kinderlongarts Ismé de Kleer van het Franciscus Gasthuis in Rotterdam bevestigt het verband tussen luchtvervuiling en de gezondheid van haar patiënt: “Iedere keer als er veel vervuiling in de lucht zit, wordt Noëlle hier opgenomen. En ze is niet het enige patiëntje dat vanwege vieze lucht naar het ziekenhuis moet. Voor duizenden Nederlandse kinderen met astma is luchtvervuiling een groot probleem. Ze zijn hierdoor regelmatig benauwd, moeten meer medicijnen gebruiken en krijgen vaker astma-aanvallen. Ouders zijn zich er vaak te weinig van bewust hoe groot de invloed is van luchtvervuiling op de gezondheid van hun kinderen. Dit is echt een maatschappelijk probleem.”

Manifest: benoem een speciale gezant voor gezonde lucht

Samen met een brede coalitie (kinder)longartsen, huisartsen en andere zorgverleners en wetenschappers lanceren Longfonds en Long Alliantie Nederland vandaag het manifest voor gezonde lucht. “Wij doen een dringende oproep aan het aanstaande kabinet om een nieuwe impuls te geven aan gezonde lucht. Verbind de noodzaak van het realiseren van gezonde lucht met de opgaven voor bijvoorbeeld klimaatverandering, energietransitie en de stikstofproblematiek en voorkom gezondheidsschade door luchtvervuiling. En stel daarvoor een speciale gezant voor gezonde lucht aan”, zegt Michael Rutgers van Longfonds.

Alleen al de afgelopen weken verzamelde Longfonds duizenden steunbetuigingen voor gezonde lucht. “Stuk voor stuk hartenkreten van bezorgde mensen met een duidelijk appel: als het nieuwe kabinet nu niet veel meer en sneller werk maakt van gezonde lucht, dan blijven huidige en toekomstige generaties nog langer grote gezondheidsproblemen ondervinden. Het maatschappelijk draagvlak is groot”, zegt Rutgers. “Voorkom dat kinderen onnodig ziek worden. Laat onze kinderen vrij ademen. Wij roepen instanties en maatschappelijke organisaties op zich aan te sluiten bij het manifest.”

De complete tekst van het manifest en de lijst van ondertekenaars, waaronder NVMM, AJN en KAMG, is te vinden op: longfonds.nl/geefkinderengezondelucht

[1] https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2542519619300464, https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S2542519619300464-mmc1.pdf (tabel 6, pagina 20).

[2] https://erj.ersjournals.com/content/early/2020/03/26/13993003.00147-2020

Elise Buiting: ‘Met budget neutrale verschuivingen kan aan huidige vraag aios worden voldaan’

Onzekere toekomst

Brief van een aios in opleiding tot arts M+G;

‘Door de onduidelijkheid rond de plaatsing van de 2e fase overweeg ik over te stappen naar een ander specialisme. Nadat ik eind 2017 mijn artsendiploma heb behaald heb ik de weloverwogen beslissing genomen om de kliniek te verlaten en mijn carrière voort te zetten in de jeugdgezondheidszorg. Een keuze waar ik nooit spijt van heb gehad. Tot nu. Ik ben 29 jaar oud en ik wil mijn carrière kunnen vormgeven. Op dit moment word ik hierin geremd doordat het onbekend is wanneer ik kan doorstromen naar de tweede fase. Daarmee is mijn toekomst onzeker. Ik overweeg om huisarts te worden. Als jonge arts heb ik in dat specialisme een beter toekomstperspectief.’

Meer interesse in opleiding arts M+G

Het specialisme arts M+G kent de eigenaardigheid opgesplitst te zijn in twee delen: een profieldeel van twee jaar en een specialistendeel van twee jaar. De instroom in de opleiding tot arts M+G was de afgelopen jaren zeer laag en er bleven veel opleidingsplekken onbenut. Hierdoor konden aios doorstromen naar de tweede fase, ondanks het feit dat er minder plekken beschikbaar waren dan eerste fase plekken. Inmiddels is de situatie veranderd. Er is – met steun van VWS en de SBOH – de afgelopen jaren veel werk verricht om de opleiding aantrekkelijker te maken voor jonge artsen. Landelijk werkgeverschap, een nieuw 4-jarig landelijk opleidingsplan, een programma ter versterking van de arts M+G in de publieke gezondheid én een arbeidsmarktcampagne hebben resultaat. Ook de corona-pandemie draagt bij aan de zichtbaarheid van de arts M+G. Meer artsen dan tevoren hebben dan ook interesse in de opleiding tot arts M+G.

Budget neutrale verschuivingen

Fantastisch resultaat, toch? Helaas niet voor de aios die voor dit vak kiezen. In de ramingen van het capaciteitsorgaan zijn bovenstaande effecten nog niet meegenomen. Op zich niet zo’n probleem; het totale budget dat beschikbaar is voor de opleiding tot arts M+G wordt nog steeds niet volledig benut. Met budget neutrale verschuivingen kan aan de huidige vraag worden voldaan. We zouden op deze manier in 2021 geen een aios teleur hoeven te stellen en ondertussen de ramingen aan kunnen passen aan de nieuwe werkelijkheid.

Helaas houdt VWS vast aan vastgestelde quota en schotten. Niet het doel dat we met elkaar willen bereiken maar de regels staan centraal. Doordat de huidige aios de pech hebben in het verkeerde ‘hokje’ te vallen moeten zij hun opleiding halverwege afbreken, zonder zicht te hebben op voortgang ervan in de toekomst. En dit geldt niet alleen voor de aios die bovenstaande brief heeft geschreven. Het gaat om 26 aios die hun toekomst in duigen zien vallen en die overwegen de publieke gezondheid wegens gebrek aan perspectief maar weer te verlaten.

Keihard nodig

Jarenlange inspanning om de instroom in de opleiding te vergroten verdampt zo in een ogenblik. Welke aios begint er nog aan een opleiding tot arts M+G als het zo onzeker is dat hij of zij deze kan afmaken? Welke aios gelooft nog in een toekomst in de publieke gezondheidszorg als er zo met hun belangen wordt omgegaan? We serveren 26 jonge mensen af die kiezen voor het vak van arts M+G. Mensen die we in het veld keihard nodig hebben omdat de tekorten aan artsen M+G schrikbarend zijn. Tekorten die komende jaren nog harder zullen oplopen, gezien de gemiddelde leeftijd van de arts M+G.

Natuurlijk laten we het er niet zomaar bij zitten. Werkgevers, opleidingsinstellingen, beroepsverenigingen en aios hebben de handen ineengeslagen en VWS een brandbrief gestuurd. Om te voorkomen dat we in één keer weggooien wat we de afgelopen jaren met elkaar met veel pijn en moeite hebben opgebouwd. Laten we hopen dat de overheid deze keer het doel voor ogen houdt en niet de regels laat prevaleren. Voor 26 aios nu, maar vooral ook voor de toekomst van de arts M+G.

Elise Buiting, arts Maatschappij + Gezondheid en voorzitter KAMG.

Agenda

Ons vak is meer dan ooit in beweging

KAMG Nieuws houdt je op de hoogte van alle facetten van ons vakgebied
en dat delen we graag met je.
Interesse? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.