Gezamenlijke aanpak om tekorten extramurale artsen op te lossen

Deze week is een gezamenlijk actieplan gelanceerd om het groeiende…

Lunchbijeenkomst Samen Werken aan Volksgezondheid

Liesbeth Oerlemans gaf samen met KAMG-voorzitter Karine van 't…

Werkgroep Arbeidsmigranten | Sociale geneeskunde

Recent zijn we een Werkgroep Arbeidsmigranten gestart, over de…
Oproep: KNMG Congrescommissie

Vaststelling Kwaliteitskader cluster 3

Het College Geneeskundige Specialismen (CGS) heeft op 9 oktober 2019 het Kwaliteitskader - dat enkele jaren geleden is opgesteld in het project KOERS - vastgesteld als Kwaliteitskader cluster 3 zoals bedoeld in artikel C.9 en C.15 van het nieuwe Kaderbesluit CGS.