Water kent geen grenzen, ook niet voor gezondheid | KAMG expertisegroep Planetary Health

In deze deelsessie wordt het begrip planetary health concreet gemaakt en ga je zelf aan de slag met één van de negen planetaire grenzen: water, ook wel genoemd de blauwe ruimte. De beschikbaarheid van voldoende schoon water is van levensbelang voor onze gezondheid. Maar hoe kun je nu als arts meer aandacht geven aan deze belangrijke factor in onze leefomgeving? De volle breedte van competenties van de arts staan centraal: van opleiden en netwerken, tot kennis vergroten en adviseren. We hebben het niet alleen over de kwaliteit van drink- en zwemwater, maar ook over veiligheid bij te weinig of te veel water, zoals bij overstromingen. En ook hoe dit voor kwetsbare groepen zelfs in Nederland minder vanzelfsprekend is dan je zou denken.  

Met sprekers: Annemarie van Wezel en Erik de Ridder.

Door Peter van den Hazel, Henk Jans en Thesra Hilte-olde Scheper