Expeditie leefstijl | KAMG expertisegroep Leefstijl in Context 

Gesprekken over leefstijl kun je als (profiel)arts M+G zowel individueel als collectief voeren. Mensen verwachten van ons dat we up-to-date kennis hebben over leefstijl en gezondheid. En dat we een helder en deskundig advies kunnen geven, dat aansluit op hun eigen situatie. Tegelijkertijd zijn we ons als geen ander bewust van de mate waarin leefstijl samenhangt met de bredere context. Om die context te veranderen, kan een collectief gesprek over leefomgeving en leefstijl goed werken. Dat gesprek voer je met de groepen mensen om wie het gaat.

In deze deelsessie krijg je nieuwe inzichten in die twee typen gesprekken. Aan de hand van inspirerende voorbeelden laten we zien hoe je individuele gesprekken over leefstijl vorm kunt geven, en hoe je groepen mensen actief kunt betrekken: wat vinden zij belangrijk voor hun gezondheid en in hun omgeving? Deze deelsessie helpt jou om flexibel te schakelen tussen de niveaus van individueel en collectief. Niet voor of over mensen, maar samen met hen.

Het voelt niet voor elke arts vanzelfsprekend om over leefstijl te praten. Hoe kunnen we samen met de cliënt/patiënt of in samenwerking met gemeentes of andere disciplines leefstijl meer geïntegreerd benaderen? Het is een leefstijlexpeditie, we gaan samen op pad naar gezondheid.

Door Lilian van der Ven en Karine van ‘t Land.