Samen Werken aan gelijke toegang tot preventie en zorg financieel en in de praktijk – online only

Wij zijn aan zet! Op allerlei manieren kunnen wij – artsen Maatschappij + Gezondheid- ons sterk maken voor meer gelijke toegang tot preventie en zorg. Door meer kansen te helpen creëren voor wie minder kansen hebben. Gelijke toegang tot zorg en preventie en dat met beperkter middelen is hét vraagstuk voor de komende jaren. Hoe laten wij ons horen, wat kunnen we zelf doen.

Afgelopen najaar is het Integraal Zorgakkoord (IZA) gepubliceerd. Hierin zijn door een groot aantal partijen in de zorg afspraken gemaakt over de noodzakelijke veranderingen om zorg in de toekomst betaalbaar en toegankelijk te houden. Passende zorg die niet alleen gaat over biomedische aspecten van gezondheid, maar ook over andere levensterreinen. Met specifieke aandacht aan mensen met gezondheidsachterstanden en ‘health in all policies’. Op het gebied van preventie zijn de afspraken verder uitgewerkt in het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA).
Tenslotte is vorig jaar het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) gelanceerd. Geen integraal akkoord, maar een bundeling van tal van maatregelen uit het coalitieakkoord en beleidsprogramma’s die al bestonden. Waarbij ook ‘samenwerken’ de rode draad is: samen met naasten, met de samenleving, met de informele zorgverleners, samen met andere professionals (over de domeinen heen), ondersteund met digitale toepassingen.

In deze deelsessie denken we, na een korte inleiding, vanuit verschillende invalshoeken opbouwend en kritisch na over onze eigen rol en die van de organisaties waar we voor werken:
– Hoe zie je jouw rol?
– Sluit dit aan bij je taken en functie?
– Wat zou volgens jou anders kunnen/moeten?
– Wat heb je hiervoor nodig?
– Hoe kunnen artsen M&G in de verschillende sectoren en domeinen elkaar hierin steunen en stimuleren?

Door Geert van Hoof, Henk-Willem Otten, Annemiek van Woudenberg-de Groot en Marleen Kraaij-Dirkzwager

Geert van Hoof

Ik heb sinds de jaren ’90 als arts Maatschappij en Gezondheid in verschillende organisaties gewerkt. Na een aantal jaren als arts AGZ bij verschillende GGD-en heb ik eind jaren ’90 de overstap gemaakt naar de sociaal medisch advisering en verzekeringsgeneeskunde. Vanaf 2007 was ik tot afgelopen zomer werkzaam bij zorgverzekeraar CZ in de functie van medisch adviseur MSZ.
Preventie heeft altijd mijn bijzondere aandacht gehad en het belangrijkste succes van mijn inspanningen was de betaaltitel voor de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) in 2019. Tijdens mijn werk bij CZ heb ik me verder verdiept in de financiering en bekostiging van de zorg. Een complexe wereld, maar wel heel interessant. ‘Je ziet het pas als je het doorhebt.’ Sinds juli 2022 ben ik met pensioen, maar stil zitten is niets voor mij. Met name met WOZO, IZA en GALA kunnen we samen veel bereiken. Als we de krachten bundelen. De workshop is een eerste aanzet. Daarna doorpakken: de arts M+G als gamechanger!

Henk-Willem Otten

Ik ben arts Maatschappij en Gezondheid en werk graag met mijn voeten in de klei als jeugdarts bij GGD Amsterdam. Dat combineerde ik altijd met een bredere blik en impact: onder meer als stedelijk projectleider Ouder en KindCentra (de huidige OKT’s Amsterdam) en vele andere projecten voor GGD-en, gemeenten, VNG, VWS  in de transitie en de transformatie van de  jeugd(gezondheids)zorg. Nu houden de enorme toename van GGZ problematiek onder jongeren mij enorm bezig. Preventie loont dat weet ik zeker: “Vroeg begonnen, veel gewonnen” blijft mijn overtuiging.

Meer informatie volgt.