Samen Werken aan Planetary Health

In deze interactieve sessie, waarbij gewerkt zal worden in kleine groepen, zal aan de hand van een drietal vooraf gekozen thema’s door middel van een mini-hackathon geprobeerd worden inzichtelijk te maken wat de rol van de arts M+G in de publieke gezondheid kan of moet zijn om de planetaire gezondheidszorg uit te voeren. Zo zal met elkaar nagegaan worden welke maatregelen mogelijk zijn om zowel de gezondheid van mensen als die van onze totale leefomgeving toekomstbestendig te maken? Er zijn vele maatregelen mogelijk. Maar bij welke maatregelen kan de arts M+G echt iets bijdragen in de vorm van aandacht vragen en agenderen. En waarom zou de arts M+G dat willen en welke samenwerkingsverbanden zou hij/zij daarvoor kunnen aangaan?

De deelsessie wordt ingeleid door een arts van de DJAMG, die op 18 december 2022 over Planetary Health een Hackathon georganiseerd hebben. Er wordt kort ingegaan op de resultaten hiervan.

Begeleider: Peter van den Hazel, arts M+G, medische milieukunde, bestuurslid van de NVMM, INCHES, ISDE en Heal
Experts: Inge van Jaarsveld, Nora van Gaal en Henk Jans.

Doel:

  • Deelnemers bewust maken van hun mogelijkheden als arts M+G om beleid te adviseren of ondersteunen;
  • Praktische tools identificeren om toe te passen in de praktijk; dat kan zowel op spreekkamer niveau zijn als op gemeentelijke niveau

Inge van Jaarsveld is AIOS M+G (arts infectieziektebestrijding) bij de GGD Gelderland-Zuid en werkt in het team infectieziektebestrijding en het team tuberculosebestrijding. Zij is verder lid van de werkgroep Planetary Health van De Jonge Arts Maatschappij+Gezondheid.

Voordat Inge ging werken in de Publieke Gezondheid heeft ze als tropenarts 8 jaar in Zuid-Afrika gewerkt.

Peter Jan van den Hazel, MD, PhD, MPH  is arts gespecialiseerd in gezondheid en milieugezondheid. Werkzaam voor verschillende Europeseprojecten op gebied van milieu en gezondheid. Aankomend voorzitter van de International Society of Doctors for the Environment (ISDE) en eerder voorzitter van ISDE 2001-2003; oprichter, voorzitter van bestuur van International Network on Children’s Health, Environment and Safety (INCHES); Coördinator van  verschillende door de EU gefinancierde projecten  en coördinator van  academischewerkplaats, 2006-2020.

Momenteel voorzitter van Health and Environment Alliance (HEAL) in Brussel; lid Gezondheidsraad commissie ‘Gezondheids- en Milieusignaleringscommissie’ en lid van het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Medische Milieukunde (NVMM).

Lopende projecten in Nederland en in Europa houden verband met hittestress en aanpassing aan klimaatverandering, gezondheid van kinderen, stedenbouw en exposome.

Meer informatie volgt.

Nora van Gaal is (bijna) arts medische milieukunde en start in maart als AIOS M+G bij de afdeling Public Health in het UMC Utrecht. Eind 2020 heeft zij de werkgroep Planetary Health van de aios-vereniging De Jonge Arts Maatschappij + Gezondheid opgericht. Ook is zij actief in de KAMG expertisegroep Planetary Health en de Planetary Health Hub NL.