Samen Werken aan Digital health in de publieke gezondheid

De huidige opgave voor de zorg van de toekomst lijkt vooral ‘meer met minder’ te zijn. Technologische innovatie wordt gezien als een grote belofte voor het beteugelen van de stijgende zorgkosten. In het bijzonder kan inzet van Artificial Intelligence (AI) een grote rol spelen in de datarijke omgevingen van de zorg (Zorginstituut Nederland, 2022).

Met deze data-ontsluiting zijn we niet alleen beter in staat om meer inzicht te verwerven in het behouden van gezondheid en het ontstaan van ziekte, maar ook om het effect van maatregelen zoals preventieve interventies en (vroegtijdige) behandeling te evalueren, nieuwe verbanden te achterhalen en maatregelen te initiëren en te effectueren. Met de uitdaging om collectieve data te verbinden met individuele data en data in andere domeinen.

In deze deelsessie krijg je een overzicht aangereikt van recente ontwikkelingen binnen digital health en verkennen we op interactieve wijze en samen met experts, zoals Maarten den Braber, wat de implicaties daarvan zijn voor ons vak.

We bediscussiëren hoe we ons als KAMG, als artsen M+G en Publieke Gezondheid kunnen voorbereiden op deze digitale technologieën, hierin kunnen participeren of trekker kunnen zijn.

Niels Maijers richt zich als adviseur en manager op strategische (her-)oriëntaties en complexe verandertrajecten, veelal rond technologische en organisatorische innovaties. Zowel binnen als buiten de zorg. Hij werkte onder andere voor KLM, UMC Groningen en VWS. Hij was mede-initiatiefnemer en oprichter van HanzeKliniek en Polyganics.

De laatste jaren ligt zijn focus in toenemende mate bij technologische ontwikkelingen in de publieke gezondheidszorg en de veranderende context van de zorg. Hij studeerde geneeskunde en bedrijfskunde en startte zijn carrière als universitair docent strategisch management en (internationale) strategische marketing aan de RuG.

Maarten den Braber is lead Data & Monitoring van gezondheid bij Stichting HealthKIC en houdt zich bezig met het gezonder maken inwoners van regio’s in Nederland. Daarnaast is hij mede-oprichter van Population Health Data NL, een samenwerking tussen verschillende regionale en nationale partijen om data-infrastructuur voor gezondheid beter beschikbaar te maken. Naast zijn huidige werk bij Stichting HealthKIC en PHDNL is Maarten ook betrokkken als adviseur bij een investeringsfonds voor digitale zorgtechnologie en als toezichthouder in de complexe zorg.

Vera Vennemann is Arts Maatschappij + Gezondheid en hoofd Medische Dienst bij a.s.r. en daarnaast trotse moeder van 3 jonge kinderen samen met haar echtgenoot. Na een korte klinische carrière in de urologie besloot Vera 2 jaar na haar afstuderen als basisarts de kliniek in te ruilen voor een rol als medisch adviseur. Bij het CIZ en CZ maakte zij kennis met het vak van medisch adviseur en kreeg nooit spijt van de overstap. Haar carrière vervolgde zij bij verzekeraar a.s.r. waar Vera haar opleiding tot arts M+G afrondde. Inmiddels is zij daar als arts M+G hoofd van de Medische Dienst. Tijdens deze deelsessie zal ze zich richten op de vraag hoe een complex vraagstuk, zoals in dit geval Digital health in de Publieke Gezondheid, voor artsen M+G een behapbaar vraagstuk kan worden.