Een arts M+G kijkt met een brede blik

Een interview door Marjolein Dekker van LAD met Elise Susanne Beket die de opleiding volgt tot arts Maatschappij en Gezondheid.

Onze artsen werken hard aan het voorkomen van verdere uitbreiding. We steunen de KNMG maatregel rondom bijeenkomsten met artsen

”Artsen zijn essentieel voor de continuïteit van zorg. Juist in deze uitzonderlijke periode is het belangrijk dat zij op de been blijven.”

Schematische weergave bestrijding infectieziekten | Zó werkt de publieke gezondheidszorg

De Argumentenfabriek heeft in aanvulling op het boek “Zó werkt de publieke gezondheidszorg” twee kaarten gemaakt over de bestrijding van een A-infectieziekte.

‘Behandel verslaving als een ziekte’

Veertien zorgpartijen, waaronder de federatie KNMG namens DG, FMS, KAMG, NVVG, LAD, LHV, NVAB, Verenso, tekenden woensdag 5 februari de intentieverklaring ‘Behandel verslaving als een ziekte’.  Hiermee beloven zij zich hard te maken voor een gezond en veilig werk- en leerklimaat voor zorgprofessionals waarin verslaving als ziekte wordt behandeld en middelengebruik en verslaving bespreekbaar zijn. 

Boodschap aan VWS: meerwaarde LOP breed gedragen

Op 20 februari heeft Elise Buiting, namens KAMG, een brief verstuurd…

Van Spreekkamer tot Tweede Kamer

Yvonne Vendrig-de Punder over haar rol als Arts Maatschappij…

2020: een mooi jaar voor de arts M&G

In december 2019 verschenen de nieuwe ramingen van het capaciteitsorgaan. In de periode 2021-2024 moeten er jaarlijks minimaal 211 artsen M&G opgeleid worden om de uitstroom en tekorten op te vangen. In 2019 zijn er slechts 99 artsen M&G gestart met hun opleiding. Er zit dus een enorme kloof tussen wens en werkelijkheid. Ik denk dan ook dat het dit jaar niet gaat lukken om de instroom en opleidingscapaciteit op peil te krijgen, maar ik heb goede hoop voor de nabije toekomst.

Sollicitatieronde opleiding arts M&G start op 1 februari

Artsen die verder kijken dan de klacht, de ziekte, het lichaam of zelfs de patiënt, dát zijn artsen Maatschappij & Gezondheid. Arts M&G is een specialisme buiten de ziekenhuismuren waarbij je echt middenin de maatschappij staat: bij de mensen waarvoor je het doet én hun omgeving. Lijkt jou dat wat? Solliciteer dan voor een opleidingsplek!

Taalbarrières: JWS doet oproep aan Kwaliteitsraad Zorginstituut Nederland

Iedereen in Nederland heeft recht op goede zorg. Door een taalbarrière…

RGS toets sinds 1 januari 2020 aan nieuwe herregistratie-eisen

Artsen die sinds 1 januari aangeschreven worden voor herregistratie moeten aantonen dat zij de afgelopen 5 jaar aan nieuwe eisen hebben voldaan. De Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) toetst sinds 1 januari 2020 aan de nieuwe herregistratie-eisen voor specialisten en profielartsen KNMG.