“Meer inspraak maakt zorg beter en leuker”

Hoewel nagenoeg alle artsen Maatschappij & Gezondheid (M&G) het belangrijk vinden om betrokken te zijn bij het beleid en belangrijke beslissingen van hun instelling, krijgt meer dan de hel hier geen kans voor. Dat blijkt uit de voorlopige uitkomsten van een onderzoek dat de LAD en de Koepel Artsen Maatschappij en Gezondheid (KAMG) in 2020 publiceren.

“Extramuraal ondergeschoven”

"Het pleidooi van de hoogleraren Reijneveld (sociale geneeskunde) en Van der Horst (huisartsgeneeskunde) in het laatste nummer van het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) kan niet misverstaan worden: de universitair medische centra (umc’s) moeten veel meer onderzoek doen naar veelvoorkomende ziekten, preventie en langdurige zorg."

De sjoemelsigaret – update

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en het ministerie van VWS weigeren categorisch om sigaretten met hogere uitstootwaarden dan wettelijk toegestaan van de markt te halen. Op 11 november stapte de Stichting Rookpreventie Jeugd samen met de gemeente Amsterdam en nog dertien andere partijen - waaronder het KAMG - naar de bestuursrechter in Rotterdam.

“Griepprik voor artsen: maak je eigen afweging en onderbouw dit”

‘Artsen hebben de vrijheid om de keuze te maken om zich wel of niet te laten vaccineren tegen de griep.’ ‘Maar’, zegt KNMG-voorzitter René Héman: ‘ik vind ook dat zij dit weloverwogen moeten doen. Want artsen hebben een bijzondere verantwoordelijkheid: om goed voor zichzelf én voor hun patiënten te zorgen.'

Openbare zitting: de sjoemelsigaret-zaak

Eindelijk is het dan zover: op maandag 11 november aanstaande behandelt de rechtbank Rotterdam -mede namens de KAMG- de sjoemelsigaret-zaak. De zitting is openbaar en begint om 09.30 uur.

“Laten we de duurste ziekte aanpakken – dementie”

Preventie kan de door vergrijzing onvermijdelijke groei van het aantal mensen met dementie ombuigen. Onomstreden studies tonen aan dat de laatste 30 jaar het aantal nieuwe personen met dementie met 20-40% is gedaald in welvarende landen. Een geneesmiddelstudie tegen Alzheimer met dit effect haalt het Journaal, Jinek en DWDD. Waarom worden effecten door preventie niet beter benut?

Brede steun nieuw opleidingsplan artsen M+G

GGD’en en Sanquin kiezen voor dit nieuwe opleidingsplan omdat…

Arts M&G op carrièrebeurs 2019: een succes!

De artsen Maatschappij & Gezondheid waren er vanzelfsprekend ook. In de stand van de KAMG vertelden zij over hun werk en de impact die dit heeft. Met meer dan 200 gesprekken en flink wat aanmeldingen voor de meeloopdagen werd het een succesvolle dag. Met dank aan het enthousiaste Carrierebeursteam!
Gesprekken opnemen in de spreekkamer

Nu voor iedereen beschikbaar: Zó werkt de zorg-app

Wat zijn de kerntaken van publieke gezondheidszorg? In welke 25 GGD-regio’s is Nederland ingedeeld? En hoe lopen de geldstromen voor het Rijksvaccinactieprogramma? De antwoorden op deze vragen kan iedereen vanaf 1 oktober 2019 vinden in de Zó werkt de zorg-app. Dit kwam mede tot stand namens KAMG, GGD GHOR Nederland, RIVM, SBOH, KAMG en het ministerie van VWS.