Raamplan Artsopleiding 2020: dokters van de toekomst! Volop aandacht voor preventie.

Door inspanningen van onder andere de KAMG, de KNMG en haar partners…

Krachten bundelen rondom Covid-19; complexe problemen kennen geen simpele oplossing. Door Marleen Kraaij et al.

Krachten bundelen rondom Covid-19 Namens de Denkgroep Publieke…

RVS: (Samen)leven is meer dan overleven. Breder kijken en kiezen in tijden van corona dát moet het uitgangspunt zijn.

In dit advies pleit de Raad dan ook voor meer ruimte voor maatwerk…

Arts M+G i.o. Putri Hintaran vertelt hoe contactonderzoeken werken bij GGD regio Utrecht

Putri Hintaran van de GGD Regio Utrecht vertelt in podcast DeDag…

Arts infectieziektebestrijding i.o. Ibrahim Aiman in Frontberichten

In het dagelijkse tv-programma Frontlinie houden mensen in…

CGS stemt in met Landelijk Opleidingsplan voor arts M+G!

Op 8 april jl. heeft het CGS met veel waardering ingestemd met…

De waarde van gezondheid en de kans van digitaal

Hoeveel is gezondheid ons ècht waard? De coronacrisis…

KNMG in gesprek over draaiboek Code Zwart

“Het is voor het moment afwachten of we in Nederland daadwerkelijk…

Opvang van daklozen noodzakelijk voor welzijn en beperken verspreiden van coronavirus

Het Leger des Heils en andere organisaties zoals de Straatdokters,…

Inzetbaar voor coronacrisis? RGS ondersteunt bij (her)registreren aiossen en opleiders

De Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) bereidt…