Dit is het advies van KNMG: ga soepeler om met Wet BIG om levens te redden

De KNMG is van mening dat in een crisissituatie, zoals nu ontstaan is in de corona-pandemie, met de regels van de Wet BIG tijdelijk wat soepeler kan worden omgegaan om levens te redden. 

Het coronavirus vraagt extra inzet van alle professionals die normaliter het congres bezoeken. Daarom is NCVGZ 2020 geannuleerd

Het Nederlands Congres Volksgezondheid (NCVGZ) 2020 van 8 april in Den Bosch wordt geannuleerd.

Een arts M+G kijkt met een brede blik

Een interview door Marjolein Dekker van LAD met Elise Susanne Beket die de opleiding volgt tot arts Maatschappij en Gezondheid.

Onze artsen werken hard aan het voorkomen van verdere uitbreiding. We steunen de KNMG maatregel rondom bijeenkomsten met artsen

”Artsen zijn essentieel voor de continuïteit van zorg. Juist in deze uitzonderlijke periode is het belangrijk dat zij op de been blijven.”

Schematische weergave bestrijding infectieziekten | Zó werkt de publieke gezondheidszorg

De Argumentenfabriek heeft in aanvulling op het boek “Zó werkt de publieke gezondheidszorg” twee kaarten gemaakt over de bestrijding van een A-infectieziekte.

‘Behandel verslaving als een ziekte’

Veertien zorgpartijen, waaronder de federatie KNMG namens DG, FMS, KAMG, NVVG, LAD, LHV, NVAB, Verenso, tekenden woensdag 5 februari de intentieverklaring ‘Behandel verslaving als een ziekte’.  Hiermee beloven zij zich hard te maken voor een gezond en veilig werk- en leerklimaat voor zorgprofessionals waarin verslaving als ziekte wordt behandeld en middelengebruik en verslaving bespreekbaar zijn. 

Boodschap aan VWS: meerwaarde LOP breed gedragen

Op 20 februari heeft Elise Buiting, namens KAMG, een brief verstuurd…

Van Spreekkamer tot Tweede Kamer

Yvonne Vendrig-de Punder over haar rol als Arts Maatschappij…

2020: een mooi jaar voor de arts M&G

In december 2019 verschenen de nieuwe ramingen van het capaciteitsorgaan. In de periode 2021-2024 moeten er jaarlijks minimaal 211 artsen M&G opgeleid worden om de uitstroom en tekorten op te vangen. In 2019 zijn er slechts 99 artsen M&G gestart met hun opleiding. Er zit dus een enorme kloof tussen wens en werkelijkheid. Ik denk dan ook dat het dit jaar niet gaat lukken om de instroom en opleidingscapaciteit op peil te krijgen, maar ik heb goede hoop voor de nabije toekomst.