Volksgezondheid

Top 5 public health punten voor de politieke agenda

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Op 16 juni jl. vroegen we jullie om op 18 stellingen te stemmen om de politieke partijen van jullie professionele input te voorzien. De stellingen zijn geformuleerd op basis van de onderwerpen die onze leden leden aanleverden na de uitnodiging daartoe op 3 juni jl. Tot vandaag kon je op de stellingen stemmen. Onderstaand vind je de top 5, met de percentages achter elke stelling. De top 5 bieden we aan aan de politieke partijen.

Top 5

Investeren in gezondheid en preventie

 1. Investeer in innovatie in de jeugdgezondheidszorg. Het beter signaleren en begeleiden van kwetsbare kinderen en jongeren voorkomt enorme kosten op latere leeftijd! (50%)

Investeer in participatie

 1. Een belangrijke strategie in het verbeteren van de (volks)gezondheid is het verhogen van onderwijskansen en aanpak ziekteverzuim onder scholieren. Artsen M&G – jeugdartsen moeten een cruciale rol krijgen in de structurele aanpak van schooluitval onder jongeren. (49%)

Wijkgericht samenwerken: welzijn – preventie – zorg – sociaal domein in verbinding

 1. Ontschotten! Geen obstakels in de keten van welzijn, preventie, eerste en tweede lijnszorg, maar een logisch inrichting die aansluit op de uiteenlopende plekken waar de burger in contact komt met de zorg (wijkteam, jeugdgezondheidszorg, huisarts, SEH). (48%)

Vergroot/versterk public health expertise

 1. Brede inzet van de arts M&G als specialist in signaleren, duiden, regie, verbinden en sociaal medisch adviseren op de raakvlakken preventie, zorg en sociaal domein. Daarbij heeft elke gemeente rechtstreeks toegang tot de arts M&G als medisch intermediair tussen burger/kind/ouder, behandelend arts, sociale omgeving, zorgverzekeraar en overheid. (48%)

Zorg voor kwetsbare groepen

 1. Versterking van de forensisch geneeskunde als integrale wettelijke publieke taak van gemeenten en meer aandacht naar de zorg voor verwarde personen met chronische psychiatrische en/of verslavingsproblemen. (42%)

 


Het is ook interessant om te zien hoe de rest van de stemmen verdeeld zijn. Daarom vind je de resterende 13 punten hieronder.

 1. Preventie: niet praten, maar doen en daar hoort een substantieel centraal budget bij. Zorgverzekeraars dienen 15% van hun budget te besteden aan effectieve primaire en secundaire preventie. (41%)
 2. Verschillen in levensverwachtingen tussen gemeenten in Nederland kunnen worden verkleind. Pak de sociaaleconomische gezondheidsverschillen aan door afschaffing van de eigen bijdrage voor lage inkomensgroepen. (37%)
 3. Positieve gezondheid stimuleren, dat wil zeggen meer focus op mogelijkheden en kansen en minder medicaliseren. (36%)
 4. Artsen M&G werkzaam in en voor de publieke gezondheidszorg actief betrekken bij bestuurlijke beslissingen met gevolgen voor de volksgezondheid. Artsen M&G moeten meer medisch leiderschap tonen. (34%)
 5. Investeer in het verbinden van welzijn, preventie en zorg voor de kwetsbare personen in de wijk. De persoon centraal stellen en de zorg en ondersteuning om hem/haar heen te organiseren is de enige weg. De arts M&G werkt in die wijk samen aan preventie en participatie (voor het individu en het collectief) . (33%)
 6. Leidt artsen op die besef van leiderschap en expertise ontwikkeld om te bepalen hoe een beperkt budget het beste kan worden ingezet om gezondheidswinst te behalen. Kortom, meer publieke gezondheid in de basisopleiding van artsen. (31%)
 7. Marktwerking moet stoppen omdat het ketenzorg en netwerken in de zorg belemmerd en bureaucratie in de hand werkt. In plaats daarvan: regionale budgetten! (30%)
 8. Goed mee kunnen doen is aandacht hebben voor laaggeletterdheid in relatie tot gezondheidsvaardigheden. (30%)
 9. Nederland rookvrij: verhoog accijns op tabak, voer direct plain packaging in en verbied roken in de buurt van scholen, ziekenhuizen en alle publieke instellingen. (29%)
 10. Alle artsen M&G erkennen binnen de Zorgverzekeringswet als voorschrijvers en aanbieders van declarabele zorg met verwijsmogelijkheden (23%)
 11. Zitten is het nieuwe roken. Gezondheidswinst – door betere voeding, meer bewegen en voldoende slapen – bereiken we door een gezamenlijke aanpak van burgers, overheid, werkgevers en industrie. (19%)
 12. Ministeries (VWS, maar ook EZ, V&J en SZW), moeten krachten bundelen in de aanpak van infectieziekten, OGGZ en sociaaleconomische gezondheidsverschillen. (18%)
 13. Infectieziekten blijven een gevaar voor de volksgezondheid. Investeer in publieke infectieziektebestrijding, in betere signalering en innovatieve interventies en zet in op hetvoorkomen van antibiotica resistentie en bewezen effectieve tools zoals PrEP. (11%)

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Stem nu op public health punten voor de politiek!

Op 15 maart 2017 gaat Nederland naar de stembus voor de Tweede Kamer verkiezingen. De politiek maakt zich nu op voor de verkiezingscampagnes. Dit is dan ook hét moment om belangrijke punten onder de aandacht te brengen en als beroepsgroep nadrukkelijk op de voorgrond te treden.

Het formulier is nu gesloten, je kunt niet meer stemmen. Vandaag, 23 juni, worden de stemmen geteld en volgt de top 5.

Graag geven wij de politieke partijen de benodigde input van professionals. Daarom ontvingen al onze leden op 3 juni jl. een e-mail met het verzoek aan te geven wat zij belangrijk vinden. Blij verrast waren we met ruim 70 reacties, waarvoor dank! Op basis van deze reacties hebben we de onderstaande 18 stellingen geformuleerd.

Nu vragen we nog één keer om je stem. Welke stellingen horen volgens jou op de politieke agenda thuis? Vink op het formulier hieronder in elke categorie maximaal 2 stellingen aan. Je kunt tot en met 22 juni a.s. stemmen. Daarna bieden we de top vijf stellingen aan de programmacommissies van de politieke partijen aan en plaatsen we ze op de website. Op 23 juni 2016 presenteert Paul van der Velpen, directeur GGD Amsterdam, deze top vijf ook aan de ledenraad van de NPHF.

De punten waar je op kon stemmen:

Investeer in gezondheid en preventie

 1. Ministeries (VWS, maar ook EZ, V&J en SZW), moeten krachten bundelen in de aanpak van infectieziekten, OGGZ en sociaaleconomische gezondheidsverschillen.
 2. Preventie: niet praten, maar doen en daar hoort een substantieel centraal budget bij. Zorgverzekeraars dienen 15% van hun budget te besteden aan effectieve primaire en secundaire preventie.
 3. Investeer in innovatie in de jeugdgezondheidszorg. Het beter signaleren en begeleiden van kwetsbare kinderen en jongeren voorkomt enorme kosten op latere leeftijd!
 4. Nederland rookvrij: verhoog accijns op tabak, voer direct plain packaging in en verbied roken in de buurt van scholen, ziekenhuizen en alle publieke instellingen.
 5. Zitten is het nieuwe roken. Gezondheidswinst – door betere voeding, meer bewegen en voldoende slapen – bereiken we door een gezamenlijke aanpak van burgers, overheid, werkgevers en industrie.
 6. Infectieziekten blijven een gevaar voor de volksgezondheid. Investeer in publieke infectieziektebestrijding, in betere signalering en innovatieve interventies en zet in op het voorkomen van antibiotica resistentie en bewezen effectieve tools zoals PrEP.Investeer in participatie
 7. Een belangrijke strategie in het verbeteren van de (volks)gezondheid is het verhogen van onderwijskansen en aanpak ziekteverzuim onder scholieren. Artsen M&G – jeugdartsen moeten een cruciale rol krijgen in de structurele aanpak van schooluitval onder jongeren.
 8. Goed mee kunnen doen is aandacht hebben voor laaggeletterdheid in relatie tot gezondheidsvaardigheden.
 9. Positieve gezondheid stimuleren, dat wil zeggen meer focus op mogelijkheden en kansen en minder medicaliseren.Zorg voor kwetsbare groepen
 10. Verschillen in levensverwachtingen tussen gemeenten in Nederland kunnen worden verkleind. Pak de sociaaleconomische gezondheidsverschillen aan door afschaffing van de eigen bijdrage voor lage inkomensgroepen.
 11. Versterking van de forensisch geneeskunde als integrale wettelijke publieke taak van gemeenten en meer aandacht naar de zorg voor verwarde personen met chronische psychiatrische en/of verslavingsproblemen.Wijkgericht samenwerken: welzijn – preventie – zorg – sociaal domein in verbinding
 12. Investeer in het verbinden van welzijn, preventie en zorg voor de kwetsbare personen in de wijk. De persoon centraal stellen en de zorg en ondersteuning om hem/haar heen te organiseren is de enige weg. De arts M&G werkt in die wijk samen aan preventie en participatie (voor het individu en het collectief).
 13. Ontschotten! Geen obstakels in de keten van welzijn, preventie, eerste en tweede lijnszorg, maar een logisch inrichting die aansluit op de uiteenlopende plekken waar de burger in contact komt met de zorg (wijkteam, jeugdgezondheidszorg, huisarts, SEH).
 14. Marktwerking moet stoppen omdat het ketenzorg en netwerken in de zorg belemmerd en bureaucratie in de hand werkt. In plaats daarvan: regionale budgetten!Vergroot/versterk public health expertise
 15.  Leid artsen op die besef van leiderschap en expertise ontwikkeld om te bepalen hoe een beperkt budget het beste kan worden ingezet om gezondheidswinst te behalen. Kortom, meer publieke gezondheid in de basisopleiding van artsen.
 16. Brede inzet van de arts M&G als specialist in signaleren, duiden, regie, verbinden en sociaal medisch adviseren op de raakvlakken preventie, zorg en sociaal domein. Daarbij heeft elke gemeente rechtstreeks toegang tot de arts M&G als medisch intermediair tussen burger/kind/ouder, behandelend arts, sociale omgeving, zorgverzekeraar en overheid.
 17. Artsen M&G werkzaam in en voor de publieke gezondheidszorg actief betrekken bij bestuurlijke beslissingen met gevolgen voor de volksgezondheid. Artsen M&G moeten meer medisch leiderschap tonen.
 18. Alle artsen M&G erkennen binnen de Zorgverzekeringswet als voorschrijvers en aanbieders van declarabele zorg met verwijsmogelijkheden.
Arts M&G Infectieziektenbestrijding

Welkom op het nieuwe kamg.nl!

Vanaf vandaag is de nieuwe website www.kamg.nl online! KAMG sluit hiermee aan op de huidige tijd. De website is zorgvuldig samengesteld. We streven er naar juiste, volledige en actuele informatie te geven. Kom je desondanks opvallende dingen tegen? Laat het ons dan weten! Zo nodig passen we het zo snel mogelijk aan.

Subsidie voor monitoren opleidingskwaliteit

Samen met NVAB en NVVG ontvangen we voor 2016 subsidie om verder te gaan met pilots ter ondersteuning van van de implementatie van KOERS en het bijbehorende Kwaliteitskader. Dit lieten VWS en KNMG ons kort geleden weten.

Goed en eigentijds opleiden is essentieel voor de uitoefening en toekomst van het vak. Opleidingskwaliteit staat daarom ook hoog op de agenda. In 2015 is een belangrijke stap gezet met de ontwikkeling van KOERS en het bijbehorende Kwaliteitskader. Hiermee willen we in de komende jaren komen tot een cyclisch proces van kwaliteitsbewaking en –verbetering van de opleiding. Om deze stap door te kunnen zetten, is de ondersteuning door VWS nodig.

Pilots

In 2015 liepen de eerste pilots al in het profiel Infectieziektebestrijding met medewerking van GGD Regio Utrecht en de NSPOH en in het profiel Jeugdgezondheidszorg met medewerking van GGD Hart voor Brabant en TNO. Deze pilots leverden een schat aan informatie, inzichten een verbeterpunten op. Dankzij de subsidie kunnen we een nieuwe ronde pilots doen. Met de resultaten uit de nieuwe pilots kunnen we de kwaliteitscyclus verder optimaliseren en invoeren.

Opleiders professionaliseren

Opleiden is een vak op zich. Daarvoor moet je over bepaalde kwaliteiten en vaardigheden beschikken die je ook moet ontwikkelen en onderhouden. We willen de opleidersprofessionalisering een stevige impuls geven. Daarom werken we in 2016 in overleg met praktijkopleiders aan een ‘landelijk opleidingsplan’ voor opleiders, op basis van de Handreiking voor praktijkopleiders van eind 2015. Als aftrap is er binnenkort een gezamenlijke invitational van NVAB, NVVG en KAMG. Uit elke specialisme vragen we dan vijf opleiders om mee te denken over het opleidingsplan voor opleiders in de sociale geneeskunde.

Lees alles over KOERS

Jaarverslag 2015

Het KAMG jaarverslag 2015 kun je nu downloaden. Hierin lees je over de vier pijlers waarop KAMG haar activiteiten baseert en de onderwerpen die in 2015 de revue passeerden, zoals het KNMG standpunt Tabaksontmoediging en ontwikkelingen op het gebied van registratie, kwaliteit en opleiding.

Samenwerken

De voorzitters en directeuren van NVAB (Nederlandse Vereniging Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde), NVVG (Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde) en KAMG verkenden in 2015 de sociaalgeneeskundige verbindingen tussen de drie verenigingen en spraken zich concreet uit over versterking van de samenwerking op de volgende terreinen:

 • Vakinhoud:

  • a. onderzoek naar transitie jeugd van school naar werk (inclusief Wajong) als thema voor ketenzorg tussen bedrijfsarts, verzekeringsarts en jeugdarts.
  • b. onderzoek naar samenwerking tussen bedrijfsarts, verzekeringsarts, arts indicatie & advies, adviserend geneeskundige zorgverzekeraar op het gebied van decentralisaties (participatiewet, WMO).
 • Opleiding en registratie: afstemming KOERS en landelijke opleidingsplannen.
 • Nieuwe herregistratie-eisen: kwaliteitsvisitatie

Download het jaarverslag

KAMG Nieuws mei/juni

Woensdag 1 juni 2016 verscheen de KAMG nieuwsbrief. Hierin ontvang je elk kwartaal relevante en actuele vakinformatie, nieuws en informatie over de activiteiten van KAMG, handig gebundeld in je mailbox.

Deze keer lees je over:

• Themamiddag Vakmanschap    

• Uit de vereniging: Infectieziektenbestrijding

• Jaarverslag KAMG 2015

• Lustrumboekje NVAG

• Vervolg opleidingskwaliteit

• KAMG-congres 2016

• Training beter in beeld

• Status KAMG website

• In memoriam

• Actieve leden

• Herregistratie specialisten    

DNA arts M&G

Kwaliteitsvisitaties en professionalisering ICT-groepen

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Het onderdeel ‘Kwaliteitsvisitaties’ van het Besluit Herregistratie Specialisten treedt per 1 januari 2020 in werking. Over de visie en insteek die de KAMG hiervoor koos, lees je alles in de kadernotitie “Kwaliteitsvisitatie van KAMG ICT* groepen ten behoeve van herregistratie van artsen in het specialisme arts Maatschappij en Gezondheid”.

Download de kadernotitie

De KAMG en NVVG willen in de komen jaren naar professionalisering van de ICT-groepen en zo voldoen aan de twee nieuwe herregistratie-eisen:

 1. evaluatie individueel functioneren
 2. evaluatie van het functioneren in groepsverband.

KAMG en NVAG kiezen voor een vorm van kwaliteitsevaluatie, voortbouwend op de voor ons bekende en vertrouwde ICT-groepen waarbij te zijner tijd beide elementen van evaluatie (de individuele component en het groepselement) aan de orde moeten komen.

Met prof. dr. Kiki Lombarts, hoogleraar professional performance AMC/UVA, bekijken we de mogelijkheden of KAMG en NVVG vanuit haar vakgroep ondersteund kunnen worden bij de opzet en inrichting van een systeemmethodiek en instrumentarium. Daarmee moeten we per 1 januari 2020 aan de nieuwe herregistratieverplichtingen voor evaluatie van het functioneren kunnen voldoen. Momenteel werken we met de NVVG aan een projectplan en starten vanuit het bureau KAMG voorbereidende/inventariserende werkzaamheden om de aard, omvang en samenstelling van de bestaande ICT-groepen in kaart te brengen.

N.B. de RGS vraagt bij de herregistratie-aanvraag reeds naar deelname aan kwaliteitsvisitaties. Dit is voor de arts M&G (en profielartsen) nu nog niet aan de orde, pas vanaf 1 januari 2020.

 

* ICT = intercollegiale toetsing

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_btn title=”Dossier Herregistratie” size=”lg” align=”left” link=”url:%2Fdossiers%2Fherregistratie%2F|||”][/vc_column][/vc_row]

Geaccrediteerde deskundigheids-bevordering

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Nadat het Besluit Herregistratie Specialisten in werking trad, informeerde de RGS ons, de NVAB en de NVVG over een onvoorziene ‘complicatie’ voor de herregistratie van sociaal geneeskundigen. Het besluit spreekt namelijk over 200 uur geaccrediteerde deskundigheidsbevordering.

Sociaal geneeskundigen kennen wel een goedgekeurde, maar niet een formeel geaccrediteerde ODB-tabel. ODB staat voor Overige DeskundigheidsBevordering. Daarom hebben de besturen van NVAB, NVVG en KAMG de RGS onmiddellijk en formeel laten weten dat de huidige ODB-tabel wat ons betreft geldt als grondslag voor herregistratie. Daarmee is het probleem voor de korte termijn opgelost. Dit jaar onderzoeken we gezamenlijk hoe we de ODB-tabel structureel en toekomstbestendig kunnen omzetten in ‘geaccrediteerde deskundigheidsbevordering’. Dit betekent o.a. dat:

 • de ODB-tabel formeel geaccrediteerd moet worden
 • de onderdelen qua uren gemaximeerd moeten worden
 • onderdelen van de ODB-tabel gesloten normen moeten krijgen die vervolgens opgenomen moeten worden in GAIA.

Het ABSG (accreditatiebureau sociale geneeskunde) gaat ons hierbij helpen, wat wij zeer waarderen. Vooralsnog hoef je niets anders te doen dan gebruikelijk om accreditatie aan te vragen of punten te krijgen.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_btn title=”Dossier Herregistratie” size=”lg” align=”left” link=”url:%2Fdossiers%2Fherregistratie%2F|||”][/vc_column][/vc_row]

Training ‘Beter in beeld’ voor jeugdartsen

“Nog lang niet alle gemeenten hebben een goed beeld bij wat jeugdartsen doen. Laat zien dat je er bent.” Jeugdartsen Lineke Dogger en Mascha Kamphuis (vz. AJN) leerden dit tijdens de LAD-training ‘Beter in Beeld’. Op woensdag 22 juni is deze training speciaal voor jeugdartsen. In het artikel ‘Zorg dat je in beeld bent’ dat eerder verscheen in het JA!-magazine van de AJN, lees je er alles over.

Download het artikel 
Meer informatie en aanmelden (LAD-website)

Themamiddag vakmanschap

Verslag Themamiddag De arts M&G: vakmanschap en beter in beeld

Op 25 november is het jaarlijkse KAMG congres waarin we gezamenlijk een antwoord formuleren op de vragen over vakmanschap: wat betekent dit voor jou? Hoe geef je er invulling aan? Wat is nodig aan meesterschap en leiderschap om de volksgezondheid en gelijke kansen op gezondheid te blijven dienen? Deze vragen raken aan de identiteit van ons vak. Op 21 april jl. was een themamiddag voor de besturen van de wetenschappelijke verenigingen om van gedachten te wisselen over het KAMG congres en over intensievere samenwerking met de LAD.

De deur uit

Tijdens de themamiddag deelde Marie Louise Essink Bot haar visie op de inhoud van het vak. Het was een enorme schok om kort na deze middag te moeten vernemen dat Marie Louise tijdens haar vakantie door een noodlottig ongeval is overleden. Een tragedie voor allen die haar kenden en een groot verlies voor het vak.

Marie Louise besprak in haar presentatie de uitdagingen waar we voor staan. Zij stelde: de arts M&G moet uit zijn hok en het veld in. Er gebeurt ook al veel: professionalisering met competentiegericht onderwijs en meer nadruk op opleidingskwaliteit en academisering. Dit zijn belangrijke kansen die we moeten grijpen om invulling te geven aan leiderschap en vakmanschap.

Download de presentatie

Schip vol vakmensen

Lidewey van der Sluis, hoogleraar strategisch talentmanagement aan Nyenrode business University, legde in haar presentatie de relatie tussen talent, leiderschap, meesterschap en maatschappelijke ontwikkelingen. Zij schetste het beeld van een schip vol vakmensen. De kiel, dat zijn de leiders van het schip, die zorgen dat het schip stabiel blijft en koers houdt. Bovenin zijn de meesters, dat zijn de boegbeelden van je organisatie. En om het schip te laten varen heb je zowel de leiders als de meesters nodig. Dat riep in de zaal de vraag op hoe het dan zit met medisch leiderschap; misschien mist er nog een dimensie en zijn er naast meesters en leiders ook opinion leaders nodig.

Met dit programma heeft de congrescommissie een tipje van de sluier van het congres opgelicht. Het belooft een mooi congres te worden waar alle leden van de KAMG wat kunnen halen, maar ook worden uitgenodigd om wat te brengen. Bestuursleden deze aan het eind van de middag suggesties voor de inhoud van het congres en zijn daarbij nadrukkelijk uitgenodigd om een parallelsessie te organiseren. Hierover volgt spoedig meer informatie.

Samenwerking LAD

Met de LAD keken we naar de versterking van de positie van de arts M&G binnen (veranderende) organisaties met het oog op carrièreperspectief. Onder leiding van een professionele coach heeft de zaal geoefend met onderhandelingsstrategieën. Caroline van den Brekel, directeur LAD en René Héman, voorzitter KAMG, sloten af met een presentatie over de meerwaarde van vergaande samenwerking tussen de LAD en de KAMG en stelden voor om lidmaatschap van KAMG en LAD te verbinden. Daarmee versterkt de belangenbehartiging en positionering van de arts M&G.